Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Huvitegevus Õppetöö

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Õppeaasta 2018/2019(99)

Väljasõit 8:55 koolimaja juurest.
Keskkooliastme noori saadab direktor Valdek Rohtma.

Sulge


Esindajaid saadavad huvijuht ja õppealajuhataja

Sulge

1. tunni ajal. Korraldab õpilasesindus

Sulge

Tuulte tallatud maa Võnnu Kultuurimajas

https://kinokoda.kinobuss.ee/film?id=624  

Hingematvalt kauni tunni veetis meie koolipere vaadates kultuurimajas Joosep Matjuse loodusfilmi
„Tuulte tahutud maa“. Tükk aega pole näinud nii süvenenud vaatajaid. Koos filmi autoriga tegime ka
meie sügava kummarduse Eesti loodusele ja tänasime filmi lõppedes kõiki asjaosalisi aplausiga.

Sulge


Muuseumitunnid 5. - 7. klassile

Sulge

Korraldab Võnnu keskkool.

Sihtgrupp on 1.-3.klassid Tartumaa koolidest.

Toimumiskoht: Võnnu Kultuurimaja

Maakondliku luulekonkursiga on seotud järgmised meie kooli õpilased:

- žüriis M. Avi, K. Kitsing, E. Grünvald,  H. Trumsi, H. Mäekink, Ch. Aviste, S. Kroon, A. Kiivits

- kujundatud luuletusi aitavad üles panna ja hindavad V. Verevsoo, A-M. Uudam, A-L. Stümper ja M. Karmiste, hindajaid juhendab T. Meerits.

Tegevusi koordineerivad K. Laksberg ja R. Saksing. Avasõnad on V. Rohtmalt.

Konkurss lõppeb u 14.00.

Sulge


Võnnu Keskkooli esindavad 6 õpilast. Soovime edu!

Sulge


30. NOVEMBRIL VÕNNU KESKKOOLIS
LUULETAJA JA KIRJANDUSTEADLASE SÜNNIAASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

 

*11.30 Tartu 2. muusikakooli õpilaste kontsert

*12.30 Sissejuhatav etteaste 12. klassi õpilastelt,
            kohtumine G. Suitsu 2018. aasta  luule-
            preemia laureaadi Aare Pilvega
*13.30 Matk Võnnu kultuuriloolistesse paikadesse        

Sündmust korraldavad Võnnu keskkool ja Võnnu raamatukogu.
Üritust toetavad Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Kastre Vallavalitsus.

Info telef. 7492471, 53327840

Sulge


 

Pildiotsingu PILTE KUUSEST tulemus

 

 

 

 

 

 

3. detsembril 2. tunni ajal tähistame kogu kooliperega palmisaalis 1. adventi. Korraldajaks on

10. klass, kelle palvel edastan järgmise info: kõikidelt klassidelt ja eraldi õpetajatelt oodatakse u poole meetri kõrgust jõulukuuske, mis tähendab, et TOHIB OLLA kas pisut madalam või kõrgem. Kuusk on ruumiline ja peab kindlalt püsti seisma. Valmistamiseks võib kasutada paberit, kangast, oksi, puitu vms.

Advendihommikul annab klassi esindaja kuuse AKTUSEL  üle ja teeb seda hommikule sobiva tekstiga. Selleks võib olla ka luuletus, millele lisatakse oma klassi soovid advendiajaks.

Kuused jäävad palmisaali akendele, kust need hiljem viiakse Võnnu Kodu ruumide kaunistamiseks.

 

Häid mõtteid ja valmistamisrõõmu 10. klassilt

 

 

SulgeMeeskondadele.

M. Karmiste, A. Avi, Ü. Hermlin,

M. Toompere

Sulge


Osalejad: 8. – 12. klass

Info:

E. Runno,

M. Toompere

Sulge

Naaberkoolidele

Info: M.Muru, T. Kask, huvijuht

SulgeSoovijatele

Info: juhtkond, õpilasesindus

Sulge

Mudilaskoori esindus ja õpetaja

Info: M. Muru

Sulge


Sihtgrupp: 1.– 6. klass

Info: Huvijuht, klassiõpetajad,

R.Gordejeva,  Ü. Hermlin

Sulge

Kooliperele vanuseastmeti valitud filmide alusel

Info: juhtkond, klassijuhatajad

Sulge


Soovijad 1. -12. klassist

Info: Klassiõpetajad, Ü. Hermlin, M. Arimäe

Sulge

Soovijatele registreerumise alusel

Info: M. Kuldkepp

Sulge


Kooliperele

Info: M. Muru, huvijuht, klassijuhatajad

Sulge

Sihtgrupp:1. klass; 10. - 12. klass

Info: huvijuht

Sulge

Meeskondadele

Info ja läbiviijad: M. Karmiste, A. Avi, Ü. Hermlin, M. Toompere

Sulge


Kogu kooliperele

Info: juhtkond, kehalise kasvatuse õpetajad

SulgeKooliperele

Korraldab: õpilasesindus, huvijuht

Sulge


Sihtgrupp 1.– 3. klassi P+T

Info: T. Kask, R. Noormets

Sulge

Kooliperele palmisaalis, kogukonnale aktusel kultuurimajas

Info: Juhtkond, M. Muru, Ü. Hermlin, M. Toompere

Sulge


Kõigile soovijatele

Korraldajad: Võnnu Spordiklubi, kehalise kasvatuse õpetajad

Sulge

Meeskondadele

M. Karmiste, A. Avi, Ü. Hermlin, M. Toompere

Sulge

Soovijatele registreerumise alusel

Info: Juhtkond, M. Kuldkepp

Sulge

Tegevused varieeruvad vanuseastmeti

Korraldajad: K. Paulson, A. Juhkam,  Ü. Hermlin, klassiõpetajad

Sulge

Sihtgrupp 1.– 3. klass

Info: Steven Semm, T. Kask

Sulge

Soovijatele registreerumise alusel

Info: R. Tokman, huvijuht

Sulge

Valitud võistlejatele

Info: T. Kask, R. Noormets

SulgeOsaleb 10.-12.klasside tiim. Lisainfo: Valdek Rohtma

Sulge1.– 9. klassist osalenud võitjad. 

Info: Klassiõpetajad, Ü.Hermlin, T. Kannik

Sulge

Sündmus 3.klassi õpilastele. Lisainfo: klassijuhataja.

Sulge

Osaleb 3. klassi tantsurühm. Saatjateks Viivika Kook ja Elen Tammet.

Sulge

Õpilasesinduse liikmed Alger Avi ja Gabriel Avi. Lisainfo: huvijuht Reet Saksing.

Sulge

Osaleb 4. - 9. klassi poiste esindus. Lisainfo: R. Tokman

Sulge


Loovtöö teostajad:  M. Karmiste ja A. Avi. Juhendajad: Ü. Hermlin ja M. Toompere

Sulge

Töötoa läbiviijad: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts. Osalevad: 10. - 12. klass. Lisainfo: huvijuht Reet Saksing

Sulge

Osaleb 1.klass. Lisainfo: klassijuhataja Riina Võikar

Sulge

Osaleb kogu kool. Õpilastööd teostavad: R. Solba, M. Saar, M. Paulson

Sulge

Osaleb: 1.– 3. klassi tantsurühm. Lisainfo: Viivika Kook

SulgeOsaleb kokkupandud tiim. Lisainfo: T. Kask, R. Noormets

Sulge

Korraldajad: Võnnu spordiklubi, kehalise kasvatuse õpetajad

Sulge

Osalevad: 5. – 6. klass. Lisainfo: huvijuht R.Saksing

Sulge

Jätkub sügisvaheajal alustatud projektidega töö.

Sulge

Osalejad kogu koolist. Info: Meelis Kuldkepp

Sulge

Osaleb 5. klassi meeskond. Juhendaja: Riina Võikar

Sulge

Osalejad: 1., 2., 4. ja 8. klass.

Info: klassijuhatajad, E. Tiiman.

Sulge

Osalevad 3.-6.klassid. Info: Harras Tiisler, huvijuht.

Sulge

Osalevad: 1.- 5. klass. Info: R. Saksing, R. Gordejeva.

Sulge

Emadepäevale pühendatud sõnalis-muusikaline kava.

Korraldajad: Juhtkond, Ü.Hermlin, klassiõpetajad, T. Kannik, M. Muru, liikumisjuhid.

Sulge

Osalevad 10.-12.klassid. Info: Lauri Teppo, Valdek Rohtma.

Sulge

Osalejad: tüdrukud 5.-6. klassidest. Info: Triinu Kask

Sulge

Korraldab 8.klass. Info: Taime Tamm-Vask.

Sulge

Osaleb kooli poolt komplekteeritud koondis. Info: T. Kask, R. Noormets.

 

Sulge

Osalevad kooli rahvatantsijad. Info: Viivika Kook.

Sulge

Ühistegevuse päev vanemate, huviliste ja kogukonnaga. Töötoad tutvustamaks huviringides tehtut, aasta jooksul toimunud projektide tutvustused ning mõtteringid kooli arengu ja tuleviku teemadel.

Info: Juhtkond, huviringide juhendajad

Sulge

Osalevad: 7., 8. ja 10. klass. Info: K. Aasmäe, T. Kannik, T. Tamm-Vask

Sulge

Osalejad: 5. - 6. klassi meeskond. Info: huvijuht Reet Saksing

Sulge

Koolidevaheline turniir. Info: Meelis Kuldkepp

Sulge

Osalevad rahvatantsijad kogu koolist. Info: Viivika Kook.

SulgeOsalevad kooli esindajad ja programmis osalejad. Info: huvijuht Reet Saksing.

Sulge