6. klass õuesõpe. Pildijahr "märka kevadet" informaatika pilditöötluseks.