Uudised

5.klasside maakondlik inglise keele viktoriin 31. märts valdek.rohtma


5.klasside maakondlik inglise keele viktoriin toimus sel aastal Rannus. Osales 23 võistkonda.
Meie kooli esindasid Kirke Ojasaar, Germo Bergmann ja Caspar Saat. Ajusid tuli ragistada kaks pikka tundi järjest, see väsitas korralikult ära. Küsimusi oli kokku 18, iga küsimus ise
aga koosnes mitmest osast. Loomulikult tuli vastata ainult inglise keeles. Teie säästmiseks ei hakka kõiki küsimusi ette lugema, ütleme vaid, et teada tuli nii toite, kehaosasid, pereliikmeid, loomi, küsisõnu, homofoone (sama hääldusega, aga erineva kirjapildiga sõnad), kellaaegu, inglise keelt kõnelevate maade lippe, sümboleid ja vaatamisväärsusi ning tuli ka vigu täis tekst kirjutada õigesti. Caspari meelest olid küsimused suht normaalsed, aga mõned olid imelikud ka. Kirke kurtis, et vastuse mõtlemiseks anti vähe aega, seeõttu jäid mõned vastused poolikuks. Segas ka teiste õpilaste kõvasti rääkimine. Viktoriini lõppedes oma parandatud töid üle vaadates märkasime, et olime kaotanud punkte, kuna ei olnud alustanud mõnda lauset suure tähega, olime jätnud sõnas tähti vahele või kirjutanud sõna valesti maha, kirjutanud ainsuse asemel mitmuse ja muid selliseid asju, millele ei olnud pööranud tähelepanu. Nüüd teame, et isegi siis, kui meil on kiire, peame alati järgima õigekirjareegleid ja kirjutama korrektselt. Kuigi me ei tulnud kolme parima võistkonna hulka, on meil hea meel, et osalesime. Mitme ülesande eest saime ikkagi maksimumpunktid ja kahtlemata omame nüüd rohkem teadmisi inglise keeles.

5.klasside maakondlik inglise keele viktoriin toimus sel aastal Rannus. Osales 23 võistkonda.
Meie kooli esindasid Kirke Ojasaar, Germo Bergmann ja Caspar Saat. Ajusid tuli ragistada kaks pikka tundi järjest, see väsitas korralikult ära. Küsimusi oli kokku 18, iga küsimus ise


aga koosnes mitmest osast. Loomulikult tuli vastata ainult inglise keeles. Teie säästmiseks ei hakka kõiki küsimusi ette lugema, ütleme vaid, et teada tuli nii toite, kehaosasid, pereliikmeid, loomi, küsisõnu, homofoone (sama hääldusega, aga erineva kirjapildiga sõnad), kellaaegu, inglise keelt kõnelevate maade lippe, sümboleid ja vaatamisväärsusi ning tuli ka vigu täis tekst kirjutada õigesti. Caspari meelest olid küsimused suht normaalsed, aga mõned olid imelikud ka. Kirke kurtis, et vastuse mõtlemiseks anti vähe aega, seeõttu jäid mõned vastused poolikuks. Segas ka teiste õpilaste kõvasti rääkimine. Viktoriini lõppedes oma parandatud töid üle vaadates märkasime, et olime kaotanud punkte, kuna ei olnud alustanud mõnda lauset suure tähega, olime jätnud sõnas tähti vahele või kirjutanud sõna valesti maha, kirjutanud ainsuse asemel mitmuse ja muid selliseid asju, millele ei olnud pööranud tähelepanu. Nüüd teame, et isegi siis, kui meil on kiire, peame alati järgima õigekirjareegleid ja kirjutama korrektselt. Kuigi me ei tulnud kolme parima võistkonna hulka, on meil hea meel, et osalesime. Mitme ülesande eest saime ikkagi maksimumpunktid ja kahtlemata omame nüüd rohkem teadmisi inglise keeles.