Uudised

EMAKEELENÄDAL 14. märts valdek.rohtma


11.-14. märtsil toimus koolis emakeelenädal, mille korraldamine oli minu ja Andri Juhkami loovtööks.

Iga klassi õpilased pidid kirjutama 5 nende arvates ilusaimat eestikeelset sõna, millest moodustus sõnapilv. Mida rohkem sõna kordus, seda suurem see sõnapilves oli. Näiteks selgus, et 8. klassi jaoks on olulisim Eesti, 9. klassi jaoks armastus, 11. klassi lemmikud on šokolaad ja uni. Algklassid väärtustasid perekonda.

Emakeelepäevaga seotud tegevusi jätkus ka iga kooliastme ainetundidesse: I kooliaste joonistas kõnekäände, II kooliaste pani silpidest kokku vanasõnu ja tõlgendas neid isikupäraselt, III kooliastmel toimus palmisaalis kahe õppetunni pikkune ühistund, kus tutvustati keelereegleid, IV kooliastme iga klass kirjutas ühiskirjandi teemal „Meie eesti keele hoidjana”.

Esmaspäeval korraldasime palmisaalis õigekirjavõistluse, kus selgitati välja iga kooliastme ja õpetajate parimad: I Uku Lepikov, II Germo Bergmann, III Erika Eliise Kupper, IV Jaana Otsa. Märkimisväärne on ka see, et kolmanda kooliastme parimaks osutunud Erika Eliise saavutas gümnaasiumiastmes teise koha. Õpetajatest oli parim Anu Kontro.

Emakeelepäeval toimus palmisaalis pidulik aktus, kus lauldi emakeelest, loeti ette gümnasistide ühiskirjandid ja autasustati parimaid õigekirjaoskajaid.

Oli pingeline, samas huvitav ja õnnestunud nädal. Valisime õige juhendaja ja loovtöö!

 

Kevin Paulson, 8.klass

11.-14. märtsil toimus koolis emakeelenädal, mille korraldamine oli minu ja Andri Juhkami loovtööks.

Iga klassi õpilased pidid kirjutama 5 nende arvates ilusaimat eestikeelset sõna, millest moodustus sõnapilv. Mida rohkem sõna kordus, seda suurem see sõnapilves oli. Näiteks selgus, et 8. klassi jaoks on olulisim Eesti, 9. klassi jaoks armastus, 11. klassi lemmikud on šokolaad ja uni. Algklassid väärtustasid perekonda.

Emakeelepäevaga seotud tegevusi jätkus ka iga kooliastme ainetundidesse: I kooliaste joonistas kõnekäände, II kooliaste pani silpidest kokku vanasõnu ja tõlgendas neid isikupäraselt, III kooliastmel toimus palmisaalis kahe õppetunni pikkune ühistund, kus tutvustati keelereegleid, IV kooliastme iga klass kirjutas ühiskirjandi teemal „Meie eesti keele hoidjana”.

Esmaspäeval korraldasime palmisaalis õigekirjavõistluse, kus selgitati välja iga kooliastme ja õpetajate parimad: I Uku Lepikov, II Germo Bergmann, III Erika Eliise Kupper, IV Jaana Otsa. Märkimisväärne on ka see, et kolmanda kooliastme parimaks osutunud Erika Eliise saavutas gümnaasiumiastmes teise koha. Õpetajatest oli parim Anu Kontro.

Emakeelepäeval toimus palmisaalis pidulik aktus, kus lauldi emakeelest, loeti ette gümnasistide ühiskirjandid ja autasustati parimaid õigekirjaoskajaid.

Oli pingeline, samas huvitav ja õnnestunud nädal. Valisime õige juhendaja ja loovtöö!

 

Kevin Paulson, 8.klass