Uudised

Kaitsetahtest ja riigikaitsest 24. märts valdek.rohtma


Gümnasistid alustasid mõni aeg tagasi riigikaitse õpetuse kursusega, mille juhendajaks on Tartu Kõrgema Sõjakooli magistrant kapten Lauri Teppo. Kursusel omandatakse teoreetilisi teadmisi, tehakse rividrilli. Täna sõideti õppereisile: külastati Soorus asuvat militaarset teemaparki, kus taastatud kaevikuid uurides saadi aimu II maailmasõja lahingute mastaapsusest ning tagasiteel tehti ringkäik kõrgemas sõjakoolis.  Külastati samas majas asuvat Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumi. Lisaks noorte muljetele oli huvitav muuseumi ajalooga tuttavaks saada.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisus tegutsev muuseum sai alguse 1990. aastate keskel Kaitseliidu arhiivina. 1998. aastal asus muuseum tegutsema KVÜÕA juures ja tegutseb aktiivselt Eesti sõjaväelaste mälestuste ja ajaloo hoidmisega. Muuseumi ekspositsioon keskendub Eesti omariikluse perioodidel tegutsenud Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu tutvustamisele.

Muuseumis on palju huvitavat, näiteks saab ülevaate erinevatest relvadest, aumärkidest, lahingumoonast, sidetehnikast ja sõjaväelaste varustusest.

KVÜÕA muuseumi üheks ülesandeks on ka õppetöö läbiviimine ning sõjandusajalooga seostuva edendamine. Seega on võimalik korraldada ka ekskursioone, mis keskenduvad spetsiifilisematele aspektidele Eesti sõjaajaloos (nt relvastuse areng). Laialt on levinud meie muuseumi külastamine riigikaitse tundide raames. Just seda juhendaja meie õpilastele täna pakkuski.

Kursus lõpeb mai lõpus toimuva 3-päevase välilaagriga.

Gümnasistid alustasid mõni aeg tagasi riigikaitse õpetuse kursusega, mille juhendajaks on Tartu Kõrgema Sõjakooli magistrant kapten Lauri Teppo. Kursusel omandatakse teoreetilisi teadmisi, tehakse rividrilli. Täna sõideti õppereisile: külastati Soorus asuvat militaarset teemaparki, kus taastatud kaevikuid uurides saadi aimu II maailmasõja lahingute mastaapsusest ning tagasiteel tehti ringkäik kõrgemas sõjakoolis.  Külastati samas majas asuvat Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumi. Lisaks noorte muljetele oli huvitav muuseumi ajalooga tuttavaks saada.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisus tegutsev muuseum sai alguse 1990. aastate keskel Kaitseliidu arhiivina. 1998. aastal asus muuseum tegutsema KVÜÕA juures ja tegutseb aktiivselt Eesti sõjaväelaste mälestuste ja ajaloo hoidmisega. Muuseumi ekspositsioon keskendub Eesti omariikluse perioodidel tegutsenud Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu tutvustamisele.

Muuseumis on palju huvitavat, näiteks saab ülevaate erinevatest relvadest, aumärkidest, lahingumoonast, sidetehnikast ja sõjaväelaste varustusest.

KVÜÕA muuseumi üheks ülesandeks on ka õppetöö läbiviimine ning sõjandusajalooga seostuva edendamine. Seega on võimalik korraldada ka ekskursioone, mis keskenduvad spetsiifilisematele aspektidele Eesti sõjaajaloos (nt relvastuse areng). Laialt on levinud meie muuseumi külastamine riigikaitse tundide raames. Just seda juhendaja meie õpilastele täna pakkuski.

Kursus lõpeb mai lõpus toimuva 3-päevase välilaagriga.