Uudised

Miniuurimistööd jõudsid esitlemisteni 07. mai valdek.rohtma


Täna olid esimest korda publiku ees oma miniuurimusi kaitsmas 1. – 3. klassi õpilased. Esitlusi jälgisid ja hindasid 10. klassi noored.

Kuna nii tõsiseid ettekandeid tehti tõenäoliselt esimest korda, oli esinemisärevus piisavalt suur.

1. klass valis uurimisteemaks aasta looma kopra. Kuuldud info aitas kuulajatel mälu värskendada. Ettekandajad suutsid esineda tekstita, mis on märkimist väärt.

Lisaks raamatutest ja arvutist uuritud materjalile käidi õppematkal Elistvere loomapargis, kus eelkõige räägiti-vaadati kopraga seotut.

2. klassi ettekanded rääkisid põnevast linnust öösorrist. Suulisele esitusele lisasid värvi slaidid linnust, animatsioonid ja video, kus kuulsime öösorri laulu.

3. klass uuris põhjalikult madalsoo mulda ja Wulfi turbasammalt- teatavasti on need aasta muld ja aasta sammal. Töö käigus istutati eelnevalt mulda lilled, mis esitluse ajaks õitsesid. Praktiline tegevus andis võimaluse mullaga vahetult kokku puutuda ja tema omadusi hinnata.

Hindajate märkused olid põhjalikud, heatahtlikud ja nõuandvad. Nad mõistsid, et publiku ees olemine nõuab julgust, teksti lugemisel pole vaja kiirustada, jälgida tuleb diktsiooni ja hääle tugevust, koos esinedes on hea märgata kaaslast, lihvimist vajab oskus kuulajaid tänada jne. Leiti ka, et 1. kooliastmes võiksid tööd olla loovamad, tugineda katsetele, sest pikkade tekstilõikude esitamine kipub tähelepanu hajutama, eriti kui lugemisoskus pole alati parim.

Esitluse lõpus avaldas 1. klassi õpetaja Riina Võikar lootust, et järgmisel aastal on märkustest ja nõuannetest tõhus abi.

Täna olid esimest korda publiku ees oma miniuurimusi kaitsmas 1. – 3. klassi õpilased. Esitlusi jälgisid ja hindasid 10. klassi noored.

Kuna nii tõsiseid ettekandeid tehti tõenäoliselt esimest korda, oli esinemisärevus piisavalt suur.

1. klass valis uurimisteemaks aasta looma kopra. Kuuldud info aitas kuulajatel mälu värskendada. Ettekandajad suutsid esineda tekstita, mis on märkimist väärt.

Lisaks raamatutest ja arvutist uuritud materjalile käidi õppematkal Elistvere loomapargis, kus eelkõige räägiti-vaadati kopraga seotut.

2. klassi ettekanded rääkisid põnevast linnust öösorrist. Suulisele esitusele lisasid värvi slaidid linnust, animatsioonid ja video, kus kuulsime öösorri laulu.

3. klass uuris põhjalikult madalsoo mulda ja Wulfi turbasammalt- teatavasti on need aasta muld ja aasta sammal. Töö käigus istutati eelnevalt mulda lilled, mis esitluse ajaks õitsesid. Praktiline tegevus andis võimaluse mullaga vahetult kokku puutuda ja tema omadusi hinnata.

Hindajate märkused olid põhjalikud, heatahtlikud ja nõuandvad. Nad mõistsid, et publiku ees olemine nõuab julgust, teksti lugemisel pole vaja kiirustada, jälgida tuleb diktsiooni ja hääle tugevust, koos esinedes on hea märgata kaaslast, lihvimist vajab oskus kuulajaid tänada jne. Leiti ka, et 1. kooliastmes võiksid tööd olla loovamad, tugineda katsetele, sest pikkade tekstilõikude esitamine kipub tähelepanu hajutama, eriti kui lugemisoskus pole alati parim.

Esitluse lõpus avaldas 1. klassi õpetaja Riina Võikar lootust, et järgmisel aastal on märkustest ja nõuannetest tõhus abi.