Meie lood

Mudilas- ja lastekoori tegevusaasta 2018/2019 13. detsember valdek.rohtma


Käesoleval õppeaastal valmistuvad Võnnu Keskkooli mudilaskoor ja lastekoor suvel toimuvaks XXVII laste- ja noorte laulupeoks. Mudilaskooriga käisime juba 2017/2018. õa kevadel maakonna kooridega Elva Keskkoolis kooslaulmise päeval, kus õppisime repertuaari eraldi häälerühmadega. Sel sügisel on mudilaskooril nädalas kaks proovi ja I poolaastal kasutasime seda samuti eraldi häälepartiide õppimiseks. Mudilaskoori ettelaulmine on kevadel 29. märtsil. Selgeks tuleb õppida neli liigilaulu.

Lastekoori I ettelaulmine on 17. jaanuaril ja II ettelaulmine 9.aprillil. Repertuaar koosneb neljast liigilaulust ja viiest ühendkoorilaulust. Kuna proove on nädalas üks, siis tuleb partiide tõhusamaks omandamiseks laulda ka nn laululaagrites, mis on sel õppeaastal toimunud juba kahel laupäeval, 24.11. ja 08.12. Iga häälerühm on saanud poolteist tundi eraldi õpet oma partii omandamiseks. Plaanis on korraldada kokkulaulmise harjutamiseks laagreid veel koos Forseliuse lastekooriga. Ilmselt toimuvad need 2019. a alguses ja kevadel enne II ettelaulmist.

Lisaks laulupeo repertuaarile õpivad koorid laule kooli jõulu- ja kevadpeoks.

Koori dirigent Mare Muru detsembris 2018

Käesoleval õppeaastal valmistuvad Võnnu Keskkooli mudilaskoor ja lastekoor suvel toimuvaks XXVII laste- ja noorte laulupeoks. Mudilaskooriga käisime juba 2017/2018. õa kevadel maakonna kooridega Elva Keskkoolis kooslaulmise päeval, kus õppisime repertuaari eraldi häälerühmadega. Sel sügisel on mudilaskooril nädalas kaks proovi ja I poolaastal kasutasime seda samuti eraldi häälepartiide õppimiseks. Mudilaskoori ettelaulmine on kevadel 29. märtsil. Selgeks tuleb õppida neli liigilaulu.

Lastekoori I ettelaulmine on 17. jaanuaril ja II ettelaulmine 9.aprillil. Repertuaar koosneb neljast liigilaulust ja viiest ühendkoorilaulust. Kuna proove on nädalas üks, siis tuleb partiide tõhusamaks omandamiseks laulda ka nn laululaagrites, mis on sel õppeaastal toimunud juba kahel laupäeval, 24.11. ja 08.12. Iga häälerühm on saanud poolteist tundi eraldi õpet oma partii omandamiseks. Plaanis on korraldada kokkulaulmise harjutamiseks laagreid veel koos Forseliuse lastekooriga. Ilmselt toimuvad need 2019. a alguses ja kevadel enne II ettelaulmist.

Lisaks laulupeo repertuaarile õpivad koorid laule kooli jõulu- ja kevadpeoks.

Koori dirigent Mare Muru detsembris 2018