Uudised

Õpime Professionaalidelt 13. veebruar valdek.rohtma


6. veebruaril toimus Koeru keskkoolis õpilasesinduse korraldatud üritus Õpime Professionaalidelt.
See kujutas endast päeva, kus õpilased läksid ikka koolitundi, kuid klassi ees ei seisnud mitte nende tavapärane õpetaja, vaid tuntud inimene, kes oma kogemusi jagas. Eesmärgiks oli karjäärivalikute täpsem kirjeldamine ja õpitu seostamine päris eluga. Korraldajad lootsid, et antud koolipäev andis õpilastele juurde õpimotivatsiooni ja ideid tulevikuks.

Sellel aastal kaasati õpilasi ja õpetajaid üle Eesti, et kasusaajate hulk oleks võimalikult suur. Meie koolist sõitsid professionaalidelt õppima õpilasesinduse liikmed Mikk Karmiste ja Gabriel Avi. Kohtuda ei õnnestunud kõikide külalistega, sest tuntud inimeste rida oli tõepoolest aukartustäratav: H. Volmer, R. Linna P. Oja, K. Simson, Y. Alender, P. Volkonski jpt. Esindatud olid väga erinevad elualad.
Noormeeste väitel tasus päev ennast igati.

6. veebruaril toimus Koeru keskkoolis õpilasesinduse korraldatud üritus Õpime Professionaalidelt.
See kujutas endast päeva, kus õpilased läksid ikka koolitundi, kuid klassi ees ei seisnud mitte nende tavapärane õpetaja, vaid tuntud inimene, kes oma kogemusi jagas. Eesmärgiks oli karjäärivalikute täpsem kirjeldamine ja õpitu seostamine päris eluga. Korraldajad lootsid, et antud koolipäev andis õpilastele juurde õpimotivatsiooni ja ideid tulevikuks.

Sellel aastal kaasati õpilasi ja õpetajaid üle Eesti, et kasusaajate hulk oleks võimalikult suur. Meie koolist sõitsid professionaalidelt õppima õpilasesinduse liikmed Mikk Karmiste ja Gabriel Avi. Kohtuda ei õnnestunud kõikide külalistega, sest tuntud inimeste rida oli tõepoolest aukartustäratav: H. Volmer, R. Linna P. Oja, K. Simson, Y. Alender, P. Volkonski jpt. Esindatud olid väga erinevad elualad.
Noormeeste väitel tasus päev ennast igati.