Uudised

Õppiv kool, õppiv õpetaja! 07. veebruar valdek.rohtma


Terves kehas terve vaim, mis on tuttav tarkusetera juba iidsetest aegadest. Kuidas sellega hetkel on ja miks just üks osa nimetatud teadmisest - vaimu teema - vaat et tulikirjas kõikvõimalikest suhtluskanalitest vastu vaatab? Kas ja kuidas probleemist jagu saada? Kas lahendusi otsida üksi või toimetada koos?

Kevadel kandideeris Võnnu Keskkool Tulevikukooli Vaimse tervise programmi. Soovijaid oli mitmeid, aga selgelt sõnastatud eesmärgid ja motivatsioon aitasid meid edasi. Koolis on moodustatud projekti meeskond, kuhu kuuluvad Valdek Rohtma, Liina Reisberg, Liisi Loime, Ene Runno, Anu Kontro ja Erika Tiiman. Koolil on oma mentorid - koostööpartnerid Berit Silvia Kondratjev Tallinna Ülikoolist ja Karin Lillemaa Tervise Arengu Instituudist, kes aitavad lahti mõtestada, kuidas toetada õpetajaid ja läbi õpetajate jõuda õpilasteni.

Reedel (04.02) said õpetajad koos mõelda oma tegutsemisviiside peale ja sõnastada püüdlused parimate koostöövõimaluste realiseerimiseks. Motiveeritult, aega õigesti kasutades, kaaslasi arvestavalt tööd korraldades kosub õpetajate endi vaim ja see kosutab loodetavasti õpilaste hinge, mis ongi parim oodatav lõpptulemus. Viimast silmas pidades pääsesid õpilased täna sõprade seltsi või talvistele radadele paar tundi enne koolipäeva lõppu. Loodetavasti mõjub see neile toonust tõstvalt.

Oleme ikka Võnnu Keskkoolis tähtsustanud tervist ja liikumist. Kui sellel õppeaastal on tähelepanu all vaimne tervis, siis eelnevalt oleme suuremat tähelepanu pööranud liikumisele ja liikumise seosele füüsilise ja vaimse tervisega ning tähelepanu all on meil olnud ka erivajadused ja erivajadustega inimeste, nii noorte kui eakate, aitamine ja toetamine. Meie kooli 3T projektist on osa saanud nii meie kooli õpilased/ õpetajad, naaberkoolide õpilased/ õpetajad, aga ka mitmed külalised.

Seekordne koostöökoolitus pole esimene ega viimane, aga julgust energiat ja teadmisi panustada lisab kindlasti. Pealegi on abiks pikaajalised kogemused tervise edendamisel, mida koordineerib eelkõike tervisemeeskond. Üsna täpselt on uuritud õpilaste soove koolielu mitmekesisemaks muutmisel ja praegu tegeletakse tagasiside andmisega. Siit edasi juba konkreetsemad plaanid ja nende täideviijad, kelleks on loomulikult eelkõige õpilased ise.

Terves kehas terve vaim, mis on tuttav tarkusetera juba iidsetest aegadest. Kuidas sellega hetkel on ja miks just üks osa nimetatud teadmisest - vaimu teema - vaat et tulikirjas kõikvõimalikest suhtluskanalitest vastu vaatab? Kas ja kuidas probleemist jagu saada? Kas lahendusi otsida üksi või toimetada koos?

Kevadel kandideeris Võnnu Keskkool Tulevikukooli Vaimse tervise programmi. Soovijaid oli mitmeid, aga selgelt sõnastatud eesmärgid ja motivatsioon aitasid meid edasi. Koolis on moodustatud projekti meeskond, kuhu kuuluvad Valdek Rohtma, Liina Reisberg, Liisi Loime, Ene Runno, Anu Kontro ja Erika Tiiman. Koolil on oma mentorid - koostööpartnerid Berit Silvia Kondratjev Tallinna Ülikoolist ja Karin Lillemaa Tervise Arengu Instituudist, kes aitavad lahti mõtestada, kuidas toetada õpetajaid ja läbi õpetajate jõuda õpilasteni.

Reedel (04.02) said õpetajad koos mõelda oma tegutsemisviiside peale ja sõnastada püüdlused parimate koostöövõimaluste realiseerimiseks. Motiveeritult, aega õigesti kasutades, kaaslasi arvestavalt tööd korraldades kosub õpetajate endi vaim ja see kosutab loodetavasti õpilaste hinge, mis ongi parim oodatav lõpptulemus. Viimast silmas pidades pääsesid õpilased täna sõprade seltsi või talvistele radadele paar tundi enne koolipäeva lõppu. Loodetavasti mõjub see neile toonust tõstvalt.

Oleme ikka Võnnu Keskkoolis tähtsustanud tervist ja liikumist. Kui sellel õppeaastal on tähelepanu all vaimne tervis, siis eelnevalt oleme suuremat tähelepanu pööranud liikumisele ja liikumise seosele füüsilise ja vaimse tervisega ning tähelepanu all on meil olnud ka erivajadused ja erivajadustega inimeste, nii noorte kui eakate, aitamine ja toetamine. Meie kooli 3T projektist on osa saanud nii meie kooli õpilased/ õpetajad, naaberkoolide õpilased/ õpetajad, aga ka mitmed külalised.

Seekordne koostöökoolitus pole esimene ega viimane, aga julgust energiat ja teadmisi panustada lisab kindlasti. Pealegi on abiks pikaajalised kogemused tervise edendamisel, mida koordineerib eelkõike tervisemeeskond. Üsna täpselt on uuritud õpilaste soove koolielu mitmekesisemaks muutmisel ja praegu tegeletakse tagasiside andmisega. Siit edasi juba konkreetsemad plaanid ja nende täideviijad, kelleks on loomulikult eelkõige õpilased ise.