Uudised

Särav kevadpäev Järvseljal 30. aprill valdek.rohtma


RMK pakub kevadeti koolidele võimalust metsa istutamisel kaasa lüüa. Meie 8. klassi noored sõitsid Järvselga. Tööpäeva õnnestumisel oli abiks särav kevadpäev.

Järvselja Õppe-ja Katsemajandi metsaülem Tanel Piir pani pärast tööpäeva lõppu kirja järgmised read:

Päev oli igati edukas ja õpilased väga tublid ning koostööaltid. Saime plaanitust natuke varem valmis. Enne istutamist rääkisin natuke metskonnast ja selle ajaloost. Istutasime suletud juurekavaga (potitaim) harilikku kuuske, taimed on 2- aastased. Langi pindala 0,45 ha ja sinna istutasime 1053 taime. Jäime tööga väga rahule. Peale istutamist söödi langil talgusuppi. Järvselja Õppe- ja Katsemetskond avaldab suurt tänu abi eest!

RMK pakub kevadeti koolidele võimalust metsa istutamisel kaasa lüüa. Meie 8. klassi noored sõitsid Järvselga. Tööpäeva õnnestumisel oli abiks särav kevadpäev.

Järvselja Õppe-ja Katsemajandi metsaülem Tanel Piir pani pärast tööpäeva lõppu kirja järgmised read:

Päev oli igati edukas ja õpilased väga tublid ning koostööaltid. Saime plaanitust natuke varem valmis. Enne istutamist rääkisin natuke metskonnast ja selle ajaloost. Istutasime suletud juurekavaga (potitaim) harilikku kuuske, taimed on 2- aastased. Langi pindala 0,45 ha ja sinna istutasime 1053 taime. Jäime tööga väga rahule. Peale istutamist söödi langil talgusuppi. Järvselja Õppe- ja Katsemetskond avaldab suurt tänu abi eest!