Uudised

Teatevõistlused algklassidele 14. märts valdek.rohtma


Käima on läinud põnev loovtööde läbiviimise aeg. Ettevalmistusperiood on lõppenud ja esimesed loovtööd teostatud või teostamisel.

Täna saime jälgida ja kaasa elada 8. klassi noormehe Steven-Henrik Semmi sportlikule ettevõtmisele “Teatevõistlused algklassidele“. 1. -3. klassi segameeskonnad võistlesid omavahel, kasutades teatevõistlustes erinevaid vahendeid. Luges osavus, kiirus ja oskus teha meeskonnatööd. Mängude korraldaja oli ette valmistanud neli elementide rohket võistlust, lisaks pendelteatejooks. Aeg oli täpselt planeeritud. Seetõttu ei jõutud auhainnaks saadud puuviljadega maiustada, need jäid  vahetunniks.

Kõrvaltvaatajana oli hea näha, missuguse innuga võisteldi, kuidas arvestati üksteisega ja kuulati korraldajat.

Igati kordaläinud ja tavaellu vaheldust ning aktiivset liikumist pakkunud tund.

Käima on läinud põnev loovtööde läbiviimise aeg. Ettevalmistusperiood on lõppenud ja esimesed loovtööd teostatud või teostamisel.

Täna saime jälgida ja kaasa elada 8. klassi noormehe Steven-Henrik Semmi sportlikule ettevõtmisele “Teatevõistlused algklassidele“. 1. -3. klassi segameeskonnad võistlesid omavahel, kasutades teatevõistlustes erinevaid vahendeid. Luges osavus, kiirus ja oskus teha meeskonnatööd. Mängude korraldaja oli ette valmistanud neli elementide rohket võistlust, lisaks pendelteatejooks. Aeg oli täpselt planeeritud. Seetõttu ei jõutud auhainnaks saadud puuviljadega maiustada, need jäid  vahetunniks.

Kõrvaltvaatajana oli hea näha, missuguse innuga võisteldi, kuidas arvestati üksteisega ja kuulati korraldajat.

Igati kordaläinud ja tavaellu vaheldust ning aktiivset liikumist pakkunud tund.