Oluline

Tervise hoidmise hea tava 01. september valdek.rohtma


 • Haigusnähtude ilmnemise korral jää koju ja teavita kooli!
 • Järgime koolielu korraldamisel Terviseameti ja teiste ametkondade soovitusi ning nõudeid.
 • Järgime kõrgendatud hügieeninõudeid pestes sagedasti käsi või desinfitseerides neid.
 • Koroonaviiruse osas läheneme juhtumipõhiselt. Palume koheselt teavitada kooli fikseeritud COVID-nakatumisest.
 • Info nakatunud õpilase kohta tuleb kiiremas korras saata direktorile (või klassijuhatajale/mentorile, kes edastab direktorile). Seda ka siis, kui nakatumine klassi ei mõjutaks.
 • Jätkame testimisega esmaspäeviti ja kolmapäeviti nagu seni.
 • Seoses muudatustega lihtsustatud karantiini korras tegutsetakse koolis 24. jaanuarist nii:
  • Lähikontaktsuse korral lähevad jätkuvalt 7 päevaks eneseisolatsiooni vaktsineerimata ja viimase 6 kuu jooksul COVID-19 viirust läbipõdemata õpilased.
  • Eneseisolatsiooni saab õpilasel lühendada, kui 5. päeva hommikul tehakse kodus antigeeni kiirtest ja testi tulemus on negatiivne.
  • Et laps kooli tulla saaks, saadab lapsevanem klassijuhatajale/mentorile kirja (soovitavalt pildiga negatiivsest testist), et hommikune kiirtest oli negatiivne.
  • Kui koduse kiirtesti tulemus on positiivne, õpilane kooli tulla ei tohi.
  • Kui õpilane 5. päeva hommikul testi teha ei saa/ei soovi, tuleb jääda isolatsiooni 7 päevaks.
  • Jätkuvalt on nii: Kui õpilane saadetakse koju positiivse kiirtesti tulemusega, siis see õpilane läheb PCR-testile. Nakatunud õpilane saab kooli tagasi tulla siis, kui perearst on ta terveks tunnistanud.
  • Lähikontaktseks määratud õpilane saab 5. päeva kiirtesti komplekti koolist direktorilt või kantseleist (alates 27.01).
  • NB! Kui 5. päev jääb nädalavahetusse, tuleb kiirtest teha järgmise koolipäeva hommikul.
  • Tungivalt soovitatakse koolimajas kanda maski nii kõigil koolitöötajatel kui ka õpilastel.
 • Palume kui vähegi võimalik õpilased saata kooli ja võtta vastu väljaspool koolimaja. Kui see ei ole võimalik või on kokkulepe õpetajaga, palume peauksest sisenedes isikukaitselaua juures registreerida oma koolimajas viibimine. Kantseleist on võimalus end varustada maskiga, mille kasutamine on väga soovituslik.
 • Õpilastel palume vältida kogunemisi koolikappide juures fuajees. Koolipäeva jooksul on avatud kõik sisse- ja väljapääsud. Vahetundides soovitame olla õues ja siirduda õue lähima väljapääsu kaudu.
 • Kui koolipäeva jooksul ilmnevad COVID-19 viirusele iseloomulikud haigusnähud, suunab märganud õpetaja õpilase kooli kantseleisse. Kooliõde ja/või sekretär varustavad õpilase maskiga, teavitavad juhtkonda ja vanemaid ning kutsuvad vanema järgi. Õpilasele leitakse ruum, kus ta saab olla koolist lahkumiseni teistest eraldi.

 

Head tervist soovides

Valdek Rohtma

 

 • Haigusnähtude ilmnemise korral jää koju ja teavita kooli!
 • Järgime koolielu korraldamisel Terviseameti ja teiste ametkondade soovitusi ning nõudeid.
 • Järgime kõrgendatud hügieeninõudeid pestes sagedasti käsi või desinfitseerides neid.
 • Koroonaviiruse osas läheneme juhtumipõhiselt. Palume koheselt teavitada kooli fikseeritud COVID-nakatumisest.
 • Info nakatunud õpilase kohta tuleb kiiremas korras saata direktorile (või klassijuhatajale/mentorile, kes edastab direktorile). Seda ka siis, kui nakatumine klassi ei mõjutaks.
 • Jätkame testimisega esmaspäeviti ja kolmapäeviti nagu seni.
 • Seoses muudatustega lihtsustatud karantiini korras tegutsetakse koolis 24. jaanuarist nii:
  • Lähikontaktsuse korral lähevad jätkuvalt 7 päevaks eneseisolatsiooni vaktsineerimata ja viimase 6 kuu jooksul COVID-19 viirust läbipõdemata õpilased.
  • Eneseisolatsiooni saab õpilasel lühendada, kui 5. päeva hommikul tehakse kodus antigeeni kiirtest ja testi tulemus on negatiivne.
  • Et laps kooli tulla saaks, saadab lapsevanem klassijuhatajale/mentorile kirja (soovitavalt pildiga negatiivsest testist), et hommikune kiirtest oli negatiivne.
  • Kui koduse kiirtesti tulemus on positiivne, õpilane kooli tulla ei tohi.
  • Kui õpilane 5. päeva hommikul testi teha ei saa/ei soovi, tuleb jääda isolatsiooni 7 päevaks.
  • Jätkuvalt on nii: Kui õpilane saadetakse koju positiivse kiirtesti tulemusega, siis see õpilane läheb PCR-testile. Nakatunud õpilane saab kooli tagasi tulla siis, kui perearst on ta terveks tunnistanud.
  • Lähikontaktseks määratud õpilane saab 5. päeva kiirtesti komplekti koolist direktorilt või kantseleist (alates 27.01).
  • NB! Kui 5. päev jääb nädalavahetusse, tuleb kiirtest teha järgmise koolipäeva hommikul.
  • Tungivalt soovitatakse koolimajas kanda maski nii kõigil koolitöötajatel kui ka õpilastel.
 • Palume kui vähegi võimalik õpilased saata kooli ja võtta vastu väljaspool koolimaja. Kui see ei ole võimalik või on kokkulepe õpetajaga, palume peauksest sisenedes isikukaitselaua juures registreerida oma koolimajas viibimine. Kantseleist on võimalus end varustada maskiga, mille kasutamine on väga soovituslik.
 • Õpilastel palume vältida kogunemisi koolikappide juures fuajees. Koolipäeva jooksul on avatud kõik sisse- ja väljapääsud. Vahetundides soovitame olla õues ja siirduda õue lähima väljapääsu kaudu.
 • Kui koolipäeva jooksul ilmnevad COVID-19 viirusele iseloomulikud haigusnähud, suunab märganud õpetaja õpilase kooli kantseleisse. Kooliõde ja/või sekretär varustavad õpilase maskiga, teavitavad juhtkonda ja vanemaid ning kutsuvad vanema järgi. Õpilasele leitakse ruum, kus ta saab olla koolist lahkumiseni teistest eraldi.

 

Head tervist soovides

Valdek Rohtma