Uudised

Veeohutuse käsitlus 1.klassile ja gümnasistidele 07. veebruar valdek.rohtma


Päästeameti Lõuna päästekeskuse Ennetusbüroo jätkas ennetusliku projektiga meie koolis 6. veebruaril. Päästeameti töötaja Rene Šimko koolitas nii 1. klassi kui gümnasiste.
1. klassi koolitus toetab ujumise algõpetust ja loodetavasti oskab õpilane pärast vestlust ja slaidide vaatamist hinnata veekogude juures ohtusid, hinnata päästevesti vajalikkust ja oskab seda kasutada, teab, miks ei tohi nõrgale jääle minna ja kuidas õnnetuse puhul abi kutsuda. Päästeameti töötaja pidi tunnistama, et meie õpilaste sellealased teadmised on väga head. Usutavasti on pered tublisti tööd teinud.
Gümnasistid said teooriaõppe raames sissevaate veekogude riskidesse, veeõnnetuse põhjustesse. Õppefilmis tuletati meelde, kuidas veekogul ohutult liikuda, olukordi hinnata ja vastavalt sellele käituda.
Kui jälgida statistikat veekogudel toimunud õnnetuste kohta, siis on niisugused õppetunnid vajalikud igal aastaajal ja erinevatele inimgruppidele. Koolitaja rõhutas, et õnnetuste ennetamisel on suur roll peredel.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse Ennetusbüroo jätkas ennetusliku projektiga meie koolis 6. veebruaril. Päästeameti töötaja Rene Šimko koolitas nii 1. klassi kui gümnasiste.
1. klassi koolitus toetab ujumise algõpetust ja loodetavasti oskab õpilane pärast vestlust ja slaidide vaatamist hinnata veekogude juures ohtusid, hinnata päästevesti vajalikkust ja oskab seda kasutada, teab, miks ei tohi nõrgale jääle minna ja kuidas õnnetuse puhul abi kutsuda. Päästeameti töötaja pidi tunnistama, et meie õpilaste sellealased teadmised on väga head. Usutavasti on pered tublisti tööd teinud.
Gümnasistid said teooriaõppe raames sissevaate veekogude riskidesse, veeõnnetuse põhjustesse. Õppefilmis tuletati meelde, kuidas veekogul ohutult liikuda, olukordi hinnata ja vastavalt sellele käituda.


Kui jälgida statistikat veekogudel toimunud õnnetuste kohta, siis on niisugused õppetunnid vajalikud igal aastaajal ja erinevatele inimgruppidele. Koolitaja rõhutas, et õnnetuste ennetamisel on suur roll peredel.