News

Jõgeval toimus taas noorte osaluskohvik 02. December valdek.rohtma


Jõgeva- ja Tartumaa Osaluskohvik on osa Eesti Noorteühenduste Liidu projektist “Euroopa Noortedialoog”, mille elluviimist on toetatud Euroopa Komisjoni Erasmus+ fondi vahenditest.

Millal Sa viimati oma vallavanemat nägid?

Aga oled Sa mõne Riigikogu saadiku või linnaametnikuga kohvi joonud?

Millist tulevikku soovid Sina Eestile?

Kas ütled selle osas sõna sekka või lased teistel otsuseid teha?

Väga erineva taustaga noored võivad sellel üritusel kaasa rääkida ja arutleda probleemide üle, mis puudutavad kohalikke teemasid, kuid samuti palju globaalsemaid teemasid.

Arutelude, mida veavad oma ala spetsialistid, oodatavaks tulemuseks on ühiskonnas kajastatavatele probleemidele lahenduste leidmine.

Meie koolist osalesid aruteludes Kätlin Küngas, Kerda Alla ja Marcus Paulson. Teemade ring, kus ka meie noored osalesid, puudutas erinevaid valdkondi:

„ Noorte heaks“, „Keskkonda ei jäta“, „Oskused ja töö“, „Tervis ja sotsiaalkaitse“ ning “Minu digitaalne tulevik“.

Aastaks 2035 kavandatakse reformi, mille oodatavatest tulemustest osaluskohvikus räägiti ja noori kaasa mõtlema kutsuti.

Jõgeva- ja Tartumaa Osaluskohvik on osa Eesti Noorteühenduste Liidu projektist “Euroopa Noortedialoog”, mille elluviimist on toetatud Euroopa Komisjoni Erasmus+ fondi vahenditest.

Millal Sa viimati oma vallavanemat nägid?

Aga oled Sa mõne Riigikogu saadiku või linnaametnikuga kohvi joonud?

Millist tulevikku soovid Sina Eestile?

Kas ütled selle osas sõna sekka või lased teistel otsuseid teha?

Väga erineva taustaga noored võivad sellel üritusel kaasa rääkida ja arutleda probleemide üle, mis puudutavad kohalikke teemasid, kuid samuti palju globaalsemaid teemasid.

Arutelude, mida veavad oma ala spetsialistid, oodatavaks tulemuseks on ühiskonnas kajastatavatele probleemidele lahenduste leidmine.

Meie koolist osalesid aruteludes Kätlin Küngas, Kerda Alla ja Marcus Paulson. Teemade ring, kus ka meie noored osalesid, puudutas erinevaid valdkondi:

„ Noorte heaks“, „Keskkonda ei jäta“, „Oskused ja töö“, „Tervis ja sotsiaalkaitse“ ning “Minu digitaalne tulevik“.

Aastaks 2035 kavandatakse reformi, mille oodatavatest tulemustest osaluskohvikus räägiti ja noori kaasa mõtlema kutsuti.