Meie koolist

Tööpakkumised


Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda eripedagoogi koormusega kuni 1,0. Töö sisuks on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe läbiviimine – grupi- ja individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine vajadusel abiõpetajana, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

Kandideerimise soov on oodatud hiljemalt 30.01.2022. a.

Edukas kandidaat:

 • vastab kvalifikatsiooninõuetele (või on valmis vastavusse viima),
 • on avatud haridusinnovatsioonidele,
 • teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
 • on väga hea pingetaluvusega,
 • on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
 • oskab vähemalt üht võõrkeelt,
 • on korrektne töös dokumentidega,
 • suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Alustavale kolleegile pakume mentori tuge ja paindlikku tööaja korraldust, sõbralikku kollektiivi, maitsvat toitu ja koolikeskkonna võimalusi sportimisel ning enese arendamisel.

Võnnu Keskkool on arengukeskkond õppijatele alates 1. klassist kuni gümnaasiumiastme lõpuni. Meie eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine kaasaegse õpikeskkonna, tugisüsteemide ja mitmekülgse huvitegevuse kaudu. Üheskoos õpime kõik, ka koolipere täiskasvanud liikmed, et olla enesetäiendamist väärtustav professionaalne kaader.

Motiveeritud avaldus ja CV palun esitada e-posti teel aadressile valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837.

Lähemalt meie tegemistest:
http://www.vonnu.edu.ee/
https://www.facebook.com/vonnukeskkool/

***
Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks. 

Ootused pikemaajalise koostöö puhul on, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt üht võõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837 

Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda eripedagoogi koormusega kuni 1,0. Töö sisuks on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe läbiviimine – grupi- ja individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine vajadusel abiõpetajana, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

Kandideerimise soov on oodatud hiljemalt 30.01.2022. a.

Edukas kandidaat:

 • vastab kvalifikatsiooninõuetele (või on valmis vastavusse viima),
 • on avatud haridusinnovatsioonidele,
 • teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
 • on väga hea pingetaluvusega,
 • on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
 • oskab vähemalt üht võõrkeelt,
 • on korrektne töös dokumentidega,
 • suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Alustavale kolleegile pakume mentori tuge ja paindlikku tööaja korraldust, sõbralikku kollektiivi, maitsvat toitu ja koolikeskkonna võimalusi sportimisel ning enese arendamisel.

Võnnu Keskkool on arengukeskkond õppijatele alates 1. klassist kuni gümnaasiumiastme lõpuni. Meie eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine kaasaegse õpikeskkonna, tugisüsteemide ja mitmekülgse huvitegevuse kaudu. Üheskoos õpime kõik, ka koolipere täiskasvanud liikmed, et olla enesetäiendamist väärtustav professionaalne kaader.

Motiveeritud avaldus ja CV palun esitada e-posti teel aadressile valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837.

Lähemalt meie tegemistest:
http://www.vonnu.edu.ee/
https://www.facebook.com/vonnukeskkool/

***
Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks. 

Ootused pikemaajalise koostöö puhul on, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt üht võõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837