News

Koolimaja on suletud, õpe toimub distantsõppena 14. March valdek.rohtma


Hea koolipere!

Koroonaviiruse ülikiire levik maailmas ja selle arengustaadium Eestis on tekitanud olukorra, kus suuremate rahvahulkade kokkusaamise vältimine on haiguse pidurdamiseks kõige olulisem. Seetõttu on alates esmaspäevast, 16. märtsist esialgu kaheks nädalaks Eestis kõik koolid distantsõppel (LINK). Kastre vallas kuni 01.04.2020 (LINK). Kuna meile teadaolevalt Võnnu Keskkoolis haigusjuhtumit ei ole, siis tegemist ei ole karantiiniga, vaid ennetava abinõuga.

Kuidas distantsõpe välja näeb?

·Õpilased kooli ei tule, vaid õppetöö toimub kodustes tingimustes.

·Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka huviringe, trenne, proove, kokkusaamisi, koosolekuid, pikapäevarühma, eelkooli jms.

·Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.

·Iga koolipäeva alguses kella 8:30-ks (tundide algus) jõuavad e-kooli õpetajatelt kodused ülesanded, vajadusel ka õppematerjalid.

·Õpilane esitab kodused ülesandeid vastavalt õpetajalt saadud juhistele kas e-kooli kaudu, meilitsi või muid infokanaleid pidi.

·Proovime ennetada olukorda, et õppetöö koolimajja naastes on õpilasel suurel hulgal hindelisi töid, mida tuleb sooritama hakata. Seetõttu nii mõnigi kodune ülesanne saab olema hindeline.

·Et vältida õpilaste ülekoormust, siis koduste ülesannete andmisel lähtub õpetaja nädalatundide arvust oma õppeaines.

·Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele meilitsi kättesaadav kella 16.00-ni. Kui tekib küsimusi, tasub julgesti pöörduda. 

Teadmiseks veel:

·Kodus olemine tähendabki kodus olemist.

·Õpilane ei saa minna trenni, huviringi, samuti mitte aega veetma kinno, kohvikusse, kaubanduskeskusesse. Ei ole soovitav koguneda ka näiteks seikluspargi juurde jm paikadesse.

·Ka ei tohiks gümnasistid käia kooli kõrvalt tööl, et välitida võimalikke kokkupuuteid koroonaviirusesse haigestunutega.

·Kui õpilane haigestub mis tahes haigusesse, siis palume lapsevanemal/täisealisel gümnasistil sellest ka klassijuhatajat, vajadusel aineõpetajaid teavitada.

·Lähiajaks kokkulepitud arenguvestluste ja järelvastamiste puhul palun võtta ühendust klassijuhatajaga ja/või aineõpetajaga. Võimalusel leiavad õpetajad lahendused, kas neid on võimalik sooritada digivahendeid kasutades.

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta täna koju kaasa koolis olevad õppematerjalid, mis on hoiul koolikapis (õpikud, töövihikud jne). 

Samuti palume koolist ära viia kõik muud isiklikud asjad (vahetusjalanõud, spordiriided jne), et oleks parem koolimaja põhjalikult koristada. Garderoobid ja koolikapid peavad jääma tühjaks.

Kui õpilane täna puudus, siis saab koolimajja asjadele järele tulla esmaspäeval ajavahemikul kell 10.00-13.00.

Kui tekib tõrkeid erinevate äppide või virtuaalsete õppekohtadega saab abi ka meie IT-partneri poole pöördudes.

OÜ Kaughaldus
telefon: 58 555 555
e-post: kasutajatugi@kaughaldus.ee
http://www.kaughaldus.ee

 

Jäägem terveks!

 

Valdek Rohtma
Võnnu Keskkool
Direktor
+372 749 2481
+372 524 7166
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
http://www.vonnu.edu.ee/
https://www.facebook.com/vonnukeskkool/

 

Hea koolipere!

Koroonaviiruse ülikiire levik maailmas ja selle arengustaadium Eestis on tekitanud olukorra, kus suuremate rahvahulkade kokkusaamise vältimine on haiguse pidurdamiseks kõige olulisem. Seetõttu on alates esmaspäevast, 16. märtsist esialgu kaheks nädalaks Eestis kõik koolid distantsõppel (LINK). Kastre vallas kuni 01.04.2020 (LINK). Kuna meile teadaolevalt Võnnu Keskkoolis haigusjuhtumit ei ole, siis tegemist ei ole karantiiniga, vaid ennetava abinõuga.

Kuidas distantsõpe välja näeb?

·Õpilased kooli ei tule, vaid õppetöö toimub kodustes tingimustes.

·Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka huviringe, trenne, proove, kokkusaamisi, koosolekuid, pikapäevarühma, eelkooli jms.

·Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.

·Iga koolipäeva alguses kella 8:30-ks (tundide algus) jõuavad e-kooli õpetajatelt kodused ülesanded, vajadusel ka õppematerjalid.

·Õpilane esitab kodused ülesandeid vastavalt õpetajalt saadud juhistele kas e-kooli kaudu, meilitsi või muid infokanaleid pidi.

·Proovime ennetada olukorda, et õppetöö koolimajja naastes on õpilasel suurel hulgal hindelisi töid, mida tuleb sooritama hakata. Seetõttu nii mõnigi kodune ülesanne saab olema hindeline.

·Et vältida õpilaste ülekoormust, siis koduste ülesannete andmisel lähtub õpetaja nädalatundide arvust oma õppeaines.

·Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele meilitsi kättesaadav kella 16.00-ni. Kui tekib küsimusi, tasub julgesti pöörduda. 

Teadmiseks veel:

·Kodus olemine tähendabki kodus olemist.

·Õpilane ei saa minna trenni, huviringi, samuti mitte aega veetma kinno, kohvikusse, kaubanduskeskusesse. Ei ole soovitav koguneda ka näiteks seikluspargi juurde jm paikadesse.

·Ka ei tohiks gümnasistid käia kooli kõrvalt tööl, et välitida võimalikke kokkupuuteid koroonaviirusesse haigestunutega.

·Kui õpilane haigestub mis tahes haigusesse, siis palume lapsevanemal/täisealisel gümnasistil sellest ka klassijuhatajat, vajadusel aineõpetajaid teavitada.

·Lähiajaks kokkulepitud arenguvestluste ja järelvastamiste puhul palun võtta ühendust klassijuhatajaga ja/või aineõpetajaga. Võimalusel leiavad õpetajad lahendused, kas neid on võimalik sooritada digivahendeid kasutades.

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta täna koju kaasa koolis olevad õppematerjalid, mis on hoiul koolikapis (õpikud, töövihikud jne). 

Samuti palume koolist ära viia kõik muud isiklikud asjad (vahetusjalanõud, spordiriided jne), et oleks parem koolimaja põhjalikult koristada. Garderoobid ja koolikapid peavad jääma tühjaks.

Kui õpilane täna puudus, siis saab koolimajja asjadele järele tulla esmaspäeval ajavahemikul kell 10.00-13.00.

Kui tekib tõrkeid erinevate äppide või virtuaalsete õppekohtadega saab abi ka meie IT-partneri poole pöördudes.

OÜ Kaughaldus
telefon: 58 555 555
e-post: kasutajatugi@kaughaldus.ee
http://www.kaughaldus.ee

 

Jäägem terveks!

 

Valdek Rohtma
Võnnu Keskkool
Direktor
+372 749 2481
+372 524 7166
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
http://www.vonnu.edu.ee/
https://www.facebook.com/vonnukeskkool/