Koolitee alustamine 1. klassis


Hea lapsevanem!

Rõõmustame kohtumise üle Teie lapsega sügisel Võnnu Keskkoolis.

Ees on ootamas kevad ja siis suvekuud, kuid pärast neid saabub Teie ja Teie laste elus väga oluline aasta. Teie lapse esimene kooliaasta. Kindlasti on kõigil hinges ootusärevust ja põnevust, kuid võib-olla ka natuke kahtlusi. Kui Teil on rõõme või muresid, mida sooviksite jagada, siis võtke julgesti ühendust!

Loodetavasti on sügisel üle meie koolimaja läve astuvad ja kooliteed alustavad lapsed tulvil energiat, mida kogutakse metsas, jõel ja palliplatsil pere seltsis. 

Nauditavat suve ja olete väga oodatud meie kooliperre!

 

Registreeruda saate Kastre valla haldussüsteemi ARNO kaudu. 

Tulenevalt Teie otsusest ootame hiljemalt 31. augustiks k.a järgmisi dokumente:

  • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia;
  • väljavõte lapse tervisekaardist;
  • õpilaspileti jaoks lapsest dokumendifoto;
  • koolieelse lasteasutuse väljastatud lapse koolivalmiduskaart.

Võnnu Keskkooli õppekava, mille järgi Teie laps õppima hakkab, leiate meie kooli kodulehelt

Hea lapsevanem!

Rõõmustame kohtumise üle Teie lapsega sügisel Võnnu Keskkoolis.

Ees on ootamas kevad ja siis suvekuud, kuid pärast neid saabub Teie ja Teie laste elus väga oluline aasta. Teie lapse esimene kooliaasta. Kindlasti on kõigil hinges ootusärevust ja põnevust, kuid võib-olla ka natuke kahtlusi. Kui Teil on rõõme või muresid, mida sooviksite jagada, siis võtke julgesti ühendust!

Loodetavasti on sügisel üle meie koolimaja läve astuvad ja kooliteed alustavad lapsed tulvil energiat, mida kogutakse metsas, jõel ja palliplatsil pere seltsis. 

Nauditavat suve ja olete väga oodatud meie kooliperre!

 

Registreeruda saate Kastre valla haldussüsteemi ARNO kaudu. 

Tulenevalt Teie otsusest ootame hiljemalt 31. augustiks k.a järgmisi dokumente:

  • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) koopia;
  • väljavõte lapse tervisekaardist;
  • õpilaspileti jaoks lapsest dokumendifoto;
  • koolieelse lasteasutuse väljastatud lapse koolivalmiduskaart.

Võnnu Keskkooli õppekava, mille järgi Teie laps õppima hakkab, leiate meie kooli kodulehelt