News

Õppetöö korraldamine alates 18.05.2020 30. April valdek.rohtma


PÕHIKOOL

 1. Võnnu Keskkoolis jätkub distantsõpe kõikides kooliastmetes  kuni 09.06.2020 k.a.
 2. Alates 18.05.2020 kuni õppeaasta lõpuni hinnatakse õpilasi üldjuhul mitteeristava hindamisega ja kasutatakse hinnangut arvestatud (ar) või mittearvestatud (mar).   Hinnanguga mittearvestatud hinnatakse tööd, milles on saavutatud alla 50% tulemusest või töö on esitamata.
 3. Alates 25.05.2020  viiakse läbi projektõpet distantsõppe vormis.
 4. Projektõppest võtavad osa oma õppetööga edukalt hakkama saanud õpilased.
 5. Järeleaitamist vajavaid õpilasi toetatakse õpetaja individuaalsel juhendamisel valdavalt videokeskkonnas. Koolimajas toimub õpe väikese arvu õpilastega selleks koostatud tunniplaani alusel. Õpilastega ja nende vanematega võetakse ühendust.
 6. Käesoleva õppeaasta III trimestri tulemust on võimalik hinnata mitteeristavana.
 7. Käitumist III trimestril ei hinnata.
 8. Õppeainete aastahinded pannakse välja 04.juunil 2020 numbriliste hinnetena.
 9. Klassitunnistused vormistatakse e-koolis ning paberkandjal klassitunnistus ei väljastata.
 10. Õppeaasta lõpeb 09.06.2020.
 11. Õppeaasta kokkuvõte avaldatakse kodulehel. Tänu- ja kiituskirjad antakse üle 01.09.2020 aktusel.
 12.  Õpikuid oodatakse tagasi peale kooliaasta lõppu tööpäevadel hiljemalt 19.06.  kell 10.00 – 12.00 kooli raamatukogus.
 13. IX klassi õppeaasta lõpeb 09.06.2020.

 

KESKKOOL

 1. Võnnu Keskkoolis jätkub distantsõpe kõikides kooliastmetes  kuni 09.06.2020 k.a.
 2. Alates 18.05.2020 kuni õppeaasta lõpuni on võimalus hinnata gümnaasiumiastme õpilasi mitteeristava hindamisega ja kasutatakse hinnangut arvestatud (ar) või mittearvestatud (mar). Hinnanguga mittearvestatud hinnatakse tööd, milles on saavutatud alla 50% tulemusest või töö on esitamata.
 3. Alates 25.05.2020 viiakse võimalusel läbi projektõpet.
 4. Õppeainete kursusehinded pannakse välja 05.juunil 2020 numbriliste hinnetena.
 5. Õppeaasta lõpeb 09.06.2020.

PÕHIKOOL

 1. Võnnu Keskkoolis jätkub distantsõpe kõikides kooliastmetes  kuni 09.06.2020 k.a.
 2. Alates 18.05.2020 kuni õppeaasta lõpuni hinnatakse õpilasi üldjuhul mitteeristava hindamisega ja kasutatakse hinnangut arvestatud (ar) või mittearvestatud (mar).   Hinnanguga mittearvestatud hinnatakse tööd, milles on saavutatud alla 50% tulemusest või töö on esitamata.
 3. Alates 25.05.2020  viiakse läbi projektõpet distantsõppe vormis.
 4. Projektõppest võtavad osa oma õppetööga edukalt hakkama saanud õpilased.
 5. Järeleaitamist vajavaid õpilasi toetatakse õpetaja individuaalsel juhendamisel valdavalt videokeskkonnas. Koolimajas toimub õpe väikese arvu õpilastega selleks koostatud tunniplaani alusel. Õpilastega ja nende vanematega võetakse ühendust.
 6. Käesoleva õppeaasta III trimestri tulemust on võimalik hinnata mitteeristavana.
 7. Käitumist III trimestril ei hinnata.
 8. Õppeainete aastahinded pannakse välja 04.juunil 2020 numbriliste hinnetena.
 9. Klassitunnistused vormistatakse e-koolis ning paberkandjal klassitunnistus ei väljastata.
 10. Õppeaasta lõpeb 09.06.2020.
 11. Õppeaasta kokkuvõte avaldatakse kodulehel. Tänu- ja kiituskirjad antakse üle 01.09.2020 aktusel.
 12.  Õpikuid oodatakse tagasi peale kooliaasta lõppu tööpäevadel hiljemalt 19.06.  kell 10.00 – 12.00 kooli raamatukogus.
 13. IX klassi õppeaasta lõpeb 09.06.2020.

 

KESKKOOL

 1. Võnnu Keskkoolis jätkub distantsõpe kõikides kooliastmetes  kuni 09.06.2020 k.a.
 2. Alates 18.05.2020 kuni õppeaasta lõpuni on võimalus hinnata gümnaasiumiastme õpilasi mitteeristava hindamisega ja kasutatakse hinnangut arvestatud (ar) või mittearvestatud (mar). Hinnanguga mittearvestatud hinnatakse tööd, milles on saavutatud alla 50% tulemusest või töö on esitamata.
 3. Alates 25.05.2020 viiakse võimalusel läbi projektõpet.
 4. Õppeainete kursusehinded pannakse välja 05.juunil 2020 numbriliste hinnetena.
 5. Õppeaasta lõpeb 09.06.2020.