Meie koolist

Õppenõukogu

VKK õppenõukogu töötab vastavalt haridus- ja teadusministri määruse nr 44 (23.08.2010) „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” järgi.


 

Aeg

Tegevus

Vastutaja

3.01.2024

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil. 

- Arvamuse andmine kodukorrale.

direktor

õppejuht

10.06.2024

 

 

 

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 1.-8., ja 10.,11. klasside õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendavale õppetööle jätmine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Arvamuse andmine kodukorrale.

direktor

18.06.2024

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 9. ja 12. klassi lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamine.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Õpetajate esindaja valimine hoolekogu.

direktor

28.08.2024

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, täiendava õppetöö lõpetamine.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- 2023/2024 õa kokkuvõte. Hinnangu andmine õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusele.  

- Arvamuse andmine kooli uuendatud õppekavale.

direktor

 

 

 

Aeg

Tegevus

Vastutaja

3.01.2024

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil. 

- Arvamuse andmine kodukorrale.

direktor

õppejuht

10.06.2024

 

 

 

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 1.-8., ja 10.,11. klasside õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendavale õppetööle jätmine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Arvamuse andmine kodukorrale.

direktor

18.06.2024

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- 9. ja 12. klassi lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamine.

- Õpilaste tunnustamine.

- Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine.

- Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine nende kohta.

- Õpetajate esindaja valimine hoolekogu.

direktor

28.08.2024

- Õppenõukogu otsuste täitmisest.

- Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, täiendava õppetöö lõpetamine.

- Vajadusel koduõppele määramine vanema soovil.

- 2023/2024 õa kokkuvõte. Hinnangu andmine õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusele.  

- Arvamuse andmine kooli uuendatud õppekavale.

direktor