Uudised

Kooli on jõudnud tublide inglise keele oskajate tunnistused Cambridge’ist 23. mai anu.kontro


Palju õnne kõigile edukatele eksamitegijatele!

11.-12. klassis saavad kõik Võnnu Keskkooli õpilased sooritada huvi korral rahvusvahelise inglise keele eksami, mille tasemetunnistus on tähtajatu. C1 taseme saavutanud õpilasel on võimalik jätkata õpinguid ingliskeelsetel ainekavadel enam, kui 9000 kõrgkoolis üle maailma, seda tunnistust aktsepteerivad paljud ettevõtted ning valitsusorganisatsioonid. Kuid mis on kõige tähtsam - C1 taseme saavutanud õpilane oskab end väljendada inglise keeles enamikel teemadel vabalt nii suuliselt kui ka kirjalikult.

C2, mille sellel kevadel sai üks Võnnu Keskkooli õpilane, on aga kõrgeim võõrkeele õppijatele antav tasemetunnistus, mis ütleb, et see õpilane oskab inglise keelt juba 11. klassis tasemel, mis on võrreldav keskmise emakeele kõnelejaga.

Oleme uhked!

Palju õnne kõigile edukatele eksamitegijatele!

11.-12. klassis saavad kõik Võnnu Keskkooli õpilased sooritada huvi korral rahvusvahelise inglise keele eksami, mille tasemetunnistus on tähtajatu. C1 taseme saavutanud õpilasel on võimalik jätkata õpinguid ingliskeelsetel ainekavadel enam, kui 9000 kõrgkoolis üle maailma, seda tunnistust aktsepteerivad paljud ettevõtted ning valitsusorganisatsioonid. Kuid mis on kõige tähtsam - C1 taseme saavutanud õpilane oskab end väljendada inglise keeles enamikel teemadel vabalt nii suuliselt kui ka kirjalikult.

C2, mille sellel kevadel sai üks Võnnu Keskkooli õpilane, on aga kõrgeim võõrkeele õppijatele antav tasemetunnistus, mis ütleb, et see õpilane oskab inglise keelt juba 11. klassis tasemel, mis on võrreldav keskmise emakeele kõnelejaga.

Oleme uhked!