Uudised

Pilk õpilastöödele gümnaasiumiastmes 10. juuni valdek.rohtma


Kaitsta tuleb nii ennast kui tööd

9. juunil oli võimalik kuulata üheksa gümnasisti kaitsekõnesid. Kaitsti pikalt ette valmistatud uurimis- ja praktilisi töid. 

Melanie Rässa ja Martin Roose töö oli seotud majandusega, koostati finantsplaan tantsu- ja võimlemissaali renoveerimiseks. Kui selleks võimalus tekib, jääb töö teostamine järgmistele tegijatele.

Liisbet Paklinski ja Elise Käro korraldasid võõrkeelte ja -kultuuride nädala, milleks valmistusid äärmise põhjalikkusega. Materjalidega tutvumine ja tundideks valmistumine tundus hirmutav, aga lõpptulemus oli suurepärane.

Hans Erik Jakob Kööba kaitstud tööd iseloomustab täpsus, põhjalikkus ja asjatundlikkus. Hindamiskomisjoni arvates võinuks see olla ka bakalaureusetöö. Teemaks oli valitud päikesepaneelid ja nende kasutamise võimalikkus Võnnu keskkoolis.

Arvutimaailma probleeme käsitles Karl-Erik Toomemägi ja Martin Tominga töö, mis keskendus arvutiviirustele. Läbi töötati suur hulk ingliskeelset materjali, küsitleti oma koolpere liikmeid ja nii valmis mahukas töö.

Oskar Kontro ja Karel Kaldjärv võtsid ette rattapäeva korraldamise kogu koolile. Kuigi see toimus juba mõni aeg tagasi, on mälestused meeldivad. Noormehed said tunda kavade koostamise raskust, proovile pandi pingetaluvus ja suhtlemisoskus. Abiks juhendaja Valdek Rohtma, leiti sobivad lahendused, toodi külla põnevad „rattainimesed“ ja erinevad rattad.

Noortele oli see praktiliselt esimene tõsisem töö, mida kaitstes pandi proovile esinemisoskus, oskus  komisjoni ja külalistega suhelda. Kasuks tuli eelkaitsmine, kus tehti vigu, mida hiljem välditi. Arenemine oli silmnähtav.

Kaitstud tööd väärisid positiivseid hindeid ja loodetavasti ei jää need raamatukogu riiulile tolmu koguma.

Kaitsta tuleb nii ennast kui tööd

9. juunil oli võimalik kuulata üheksa gümnasisti kaitsekõnesid. Kaitsti pikalt ette valmistatud uurimis- ja praktilisi töid. 

Melanie Rässa ja Martin Roose töö oli seotud majandusega, koostati finantsplaan tantsu- ja võimlemissaali renoveerimiseks. Kui selleks võimalus tekib, jääb töö teostamine järgmistele tegijatele.

Liisbet Paklinski ja Elise Käro korraldasid võõrkeelte ja -kultuuride nädala, milleks valmistusid äärmise põhjalikkusega. Materjalidega tutvumine ja tundideks valmistumine tundus hirmutav, aga lõpptulemus oli suurepärane.

Hans Erik Jakob Kööba kaitstud tööd iseloomustab täpsus, põhjalikkus ja asjatundlikkus. Hindamiskomisjoni arvates võinuks see olla ka bakalaureusetöö. Teemaks oli valitud päikesepaneelid ja nende kasutamise võimalikkus Võnnu keskkoolis.

Arvutimaailma probleeme käsitles Karl-Erik Toomemägi ja Martin Tominga töö, mis keskendus arvutiviirustele. Läbi töötati suur hulk ingliskeelset materjali, küsitleti oma koolpere liikmeid ja nii valmis mahukas töö.

Oskar Kontro ja Karel Kaldjärv võtsid ette rattapäeva korraldamise kogu koolile. Kuigi see toimus juba mõni aeg tagasi, on mälestused meeldivad. Noormehed said tunda kavade koostamise raskust, proovile pandi pingetaluvus ja suhtlemisoskus. Abiks juhendaja Valdek Rohtma, leiti sobivad lahendused, toodi külla põnevad „rattainimesed“ ja erinevad rattad.

Noortele oli see praktiliselt esimene tõsisem töö, mida kaitstes pandi proovile esinemisoskus, oskus  komisjoni ja külalistega suhelda. Kasuks tuli eelkaitsmine, kus tehti vigu, mida hiljem välditi. Arenemine oli silmnähtav.

Kaitstud tööd väärisid positiivseid hindeid ja loodetavasti ei jää need raamatukogu riiulile tolmu koguma.