Uudised

Programmi „Hooliv klass“ noortekoolitus Kloogal 18. november valdek.rohtma


Kevadel valiti meie kooli 6. klass klassijuhataja motivatsioonikirja alusel paljude kandideerinud koolide 6.-7. kl. hulgast osalema programmis „Hooliv klass“. Õpilaste tugimeeskonda kuuluvad klassijuhataja, kooli direktor ja kooli infojuht- haridustehnoloog. Programmi peamiseks eesmärgiks on õpetada noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna ning suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu.

Programm sisaldab koolitusi nii tugimeeskonnale kui ka kogu klassile. Igapäevases koolimelus jääb klassil minimaalselt aega tunnetada üksteist ning arutleda koostööna iseenda ja klassikaaslaste hoolivat käitumist. Programm „Hooliv klass“ toetab kogemusõppe ja aktiivõppemeetodite rakendamisel kogu meeskonda ning võimaldas 12.-13.11. selliseks praktiliseks koostööks kahepäevase koolituse Klooga Noortelaagris.

Kahe päeva jooksul tegime klassiga läbi erinevaid tegevusi ja situatsioonimänge, kus tekkis arusaamine, mis on hoolimine ja kuidas seda tegevustes märgata. Noortele püüti anda arusaam, kuidas tema saab hoolivust väljendada. Selleks kasutati erinevaid mängulisi olukordi, kus tuligi enda positiivseid emotsioone jagada just konkreetse isikuga ja silmast silma. Klass pandi olukordadesse, mis esmapilgul tundusid lahendamatud, kuid ühise mõttetegevuse ja usaldamise koostööna „seljatati“ olukord. Koos tunnetati läbi ka seda, et mis juhtub kui mind ei kuulata, kui mina ei hooli või minust ei hoolita. Esimesel päeval olid kõik tegevused looduses, teisel päeval koolituse avaras ruumis arutlesime vestlusringis ja mängisime läbi, kuidas hoolivust märgata, edasi anda ja teisteni viia. Koostasime hoolivuse valemi, mõtlesime välja küsimusi, mänge, laule, muinasjutte- kõik selleks, et tekiks arusaam, kuidas on võimalik koos olles hoolivust väljendada ja positiivsust hoida.

Ennast muuta ühe- kahe päevaga korrapealt hoolivaks ja arvestavaks on kohati kindlasti keeruline. Koolitus andis meie klassile kindlasti teadmise, et meie klass ja klassijuhataja oleme üks meeskond, milles õpime koos hoolivuse teele minemist ja seal püsimist. Selleks tuleb meil järjepidevalt seada ühiseid sihte ja plaane ning  hoida meeles ka laagris koostööna üleskirjutatud hoolivuse valemit: parem läbisaamine + märkamine + aitamine + ideede jagamine + teistega arvestamine + parem koostöö + kaasamine + usaldamine = HOOLIVUS!

Laagrist tekkis ka väike galerii: https://www.vonnu.edu.ee/et/galeriid/hooliv-klass

Klassijuhataja Mare Muru

Kevadel valiti meie kooli 6. klass klassijuhataja motivatsioonikirja alusel paljude kandideerinud koolide 6.-7. kl. hulgast osalema programmis „Hooliv klass“. Õpilaste tugimeeskonda kuuluvad klassijuhataja, kooli direktor ja kooli infojuht- haridustehnoloog. Programmi peamiseks eesmärgiks on õpetada noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna ning suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu.

Programm sisaldab koolitusi nii tugimeeskonnale kui ka kogu klassile. Igapäevases koolimelus jääb klassil minimaalselt aega tunnetada üksteist ning arutleda koostööna iseenda ja klassikaaslaste hoolivat käitumist. Programm „Hooliv klass“ toetab kogemusõppe ja aktiivõppemeetodite rakendamisel kogu meeskonda ning võimaldas 12.-13.11. selliseks praktiliseks koostööks kahepäevase koolituse Klooga Noortelaagris.

Kahe päeva jooksul tegime klassiga läbi erinevaid tegevusi ja situatsioonimänge, kus tekkis arusaamine, mis on hoolimine ja kuidas seda tegevustes märgata. Noortele püüti anda arusaam, kuidas tema saab hoolivust väljendada. Selleks kasutati erinevaid mängulisi olukordi, kus tuligi enda positiivseid emotsioone jagada just konkreetse isikuga ja silmast silma. Klass pandi olukordadesse, mis esmapilgul tundusid lahendamatud, kuid ühise mõttetegevuse ja usaldamise koostööna „seljatati“ olukord. Koos tunnetati läbi ka seda, et mis juhtub kui mind ei kuulata, kui mina ei hooli või minust ei hoolita. Esimesel päeval olid kõik tegevused looduses, teisel päeval koolituse avaras ruumis arutlesime vestlusringis ja mängisime läbi, kuidas hoolivust märgata, edasi anda ja teisteni viia. Koostasime hoolivuse valemi, mõtlesime välja küsimusi, mänge, laule, muinasjutte- kõik selleks, et tekiks arusaam, kuidas on võimalik koos olles hoolivust väljendada ja positiivsust hoida.

Ennast muuta ühe- kahe päevaga korrapealt hoolivaks ja arvestavaks on kohati kindlasti keeruline. Koolitus andis meie klassile kindlasti teadmise, et meie klass ja klassijuhataja oleme üks meeskond, milles õpime koos hoolivuse teele minemist ja seal püsimist. Selleks tuleb meil järjepidevalt seada ühiseid sihte ja plaane ning  hoida meeles ka laagris koostööna üleskirjutatud hoolivuse valemit: parem läbisaamine + märkamine + aitamine + ideede jagamine + teistega arvestamine + parem koostöö + kaasamine + usaldamine = HOOLIVUS!

Laagrist tekkis ka väike galerii: https://www.vonnu.edu.ee/et/galeriid/hooliv-klass

Klassijuhataja Mare Muru