Uudised

Rõõmsad uudised emakeele olümpiaadilt 27. jaanuar valdek.rohtma


Reedel, 24. jaanuaril 2020. a toimus emakeele olümpiaadi piirkonnavoor Ülenurme Gümnaasiumis.

Meil on taas kord põhjust oma õpilaste heade saavutuste üle rõõmustada, sest Kevin Paulson saavutas emakeeleolümpiaadil I koha ning Erika Eliise Kupper II koha. Liisbet Paklinski jäi küll poodiumilt välja, kuid kiitust väärivad kõik kolm!

Täname kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid!

Olümpiaadi põhiteema oli „Meediatekstid tegelikkuse peegeldaja ja kujundajana“. Põhiteemast lähtusid nii uurimistööde teemad kui ka ülesandevooru ülesanded. Lisaks hõlmasid need peale meediatekstidega seotud ülesannete ka õigekirjaülesandeid, kus õpilane pidi keeleainest analüüsima, sünteesima ja võrdlema.

Lisainfo: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad 
 

Reedel, 24. jaanuaril 2020. a toimus emakeele olümpiaadi piirkonnavoor Ülenurme Gümnaasiumis.

Meil on taas kord põhjust oma õpilaste heade saavutuste üle rõõmustada, sest Kevin Paulson saavutas emakeeleolümpiaadil I koha ning Erika Eliise Kupper II koha. Liisbet Paklinski jäi küll poodiumilt välja, kuid kiitust väärivad kõik kolm!

Täname kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid!

Olümpiaadi põhiteema oli „Meediatekstid tegelikkuse peegeldaja ja kujundajana“. Põhiteemast lähtusid nii uurimistööde teemad kui ka ülesandevooru ülesanded. Lisaks hõlmasid need peale meediatekstidega seotud ülesannete ka õigekirjaülesandeid, kus õpilane pidi keeleainest analüüsima, sünteesima ja võrdlema.

Lisainfo: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad