Uudised

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse 28. aprill valdek.rohtma


Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Sel aastal liitusime Tartu koolide ja Innove SA poolt korraldatavate e-testide alusel sisseastumisega. E-testid sooritatakse 18. mail 2020 kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja need koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest. E-testi saab sooritada kodus ning tegemiseks on aega kaks tundi (120 minutit). Vajalik on internetiühendusega arvuti olemasolu.

Registreeru kuni 08.05.2020 e-testidele. Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi; 
 • isikukood;
 • kontakttelefoni number;
 • meiliaadress; 
 • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Ligikaudu nädal enne katsete päeva saadame registreerunutele info sisse logimise ja näidistesti kohta EIS keskkonnaga tutvumiseks.
Vajadusel viime testide edukalt sooritanud õpilastega läbi motivatsioonivestlused vahemikus 10.-19.06.2020.

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele lisandusid kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt 

 • programmeerimiskursus, 
 • graafilise disaini kursus ning
 • turundus. 

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd TalTech Tartu Kolledžiga, Tartu Kõrgema Kunstikooliga ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris). 

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida veel sulgpallikursuse, showtantsukursuse ning kursuste „Maailmatunnetuse ning mõtlemise alused ja piirid“ ja „Raketiteadus“ vahel. Koostöö on alanud ka erinevate ülikoolide poolt gümnaasiumi noortele suunatud e-kursuste osas. Õpime üheskoos olema koos õpilastega teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed kursuste näol.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus „Inglise keelt kõnelevate maade kultuur“ ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam. 

 

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

 

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkooli direktor

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Sel aastal liitusime Tartu koolide ja Innove SA poolt korraldatavate e-testide alusel sisseastumisega. E-testid sooritatakse 18. mail 2020 kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja need koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest. E-testi saab sooritada kodus ning tegemiseks on aega kaks tundi (120 minutit). Vajalik on internetiühendusega arvuti olemasolu.

Registreeru kuni 08.05.2020 e-testidele. Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi; 
 • isikukood;
 • kontakttelefoni number;
 • meiliaadress; 
 • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Ligikaudu nädal enne katsete päeva saadame registreerunutele info sisse logimise ja näidistesti kohta EIS keskkonnaga tutvumiseks.
Vajadusel viime testide edukalt sooritanud õpilastega läbi motivatsioonivestlused vahemikus 10.-19.06.2020.

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele lisandusid kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt 

 • programmeerimiskursus, 
 • graafilise disaini kursus ning
 • turundus. 

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd TalTech Tartu Kolledžiga, Tartu Kõrgema Kunstikooliga ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris). 

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida veel sulgpallikursuse, showtantsukursuse ning kursuste „Maailmatunnetuse ning mõtlemise alused ja piirid“ ja „Raketiteadus“ vahel. Koostöö on alanud ka erinevate ülikoolide poolt gümnaasiumi noortele suunatud e-kursuste osas. Õpime üheskoos olema koos õpilastega teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed kursuste näol.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus „Inglise keelt kõnelevate maade kultuur“ ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam. 

 

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

 

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkooli direktor