Uudised

Sõnasõja võistlusest 07. november valdek.rohtma


Sõnasõda toimus Mart Reiniku Koolis, kus meid väga soojalt vastu võeti. Selged viidad juhatasid osalejad väikesesse saali, kuhu olid valmis pandud võistlejatele täpne arv pinke ning seinale tahvel. Kui kõik võistkonnad olid kohtadele asunud, seletati lahti mängureeglid ning tahvlile ilmus korraldajate loodud mängukeskkond. Igas võistkonnas oli 4 last, kes pidid 90 sekundi jooksul seletama ära nii mitu sõna, kui suutsid, kasutades selleks a) vaid oma sõnaseletusoskust, b) sõnaseletusoskust + füüsilist ette antud tegevust (nt kükke või palli keerutamist ümber oma keha), c) pantomiimi või d) joonistamisoskust. Konkreetse võistkonna etteaste ning sõna seletamise viisi loosis arvuti. Võrdselt kõikide võistkondade jaoks valmistas enim raskusi pantomiim ning joonistamise teel sõnade seletamine/ära arvamine. Võnnu Keskkooli esindav meeskond Miina Maria, Heili, Britteni ja Markus Roccoga tulid võistlusel väga edukalt toime, oskasid kiiresti ümber orienteeruda, ühtse tiimina töötada ning teiste vigadest koheselt õppida. Olen õpilaste üle väga uhke! Võistluse lõpus osalejatele jagatud kommide ning kogemuse võrra rikkamatena võis kodutee alata.

Inga Roos

Sõnasõda toimus Mart Reiniku Koolis, kus meid väga soojalt vastu võeti. Selged viidad juhatasid osalejad väikesesse saali, kuhu olid valmis pandud võistlejatele täpne arv pinke ning seinale tahvel. Kui kõik võistkonnad olid kohtadele asunud, seletati lahti mängureeglid ning tahvlile ilmus korraldajate loodud mängukeskkond. Igas võistkonnas oli 4 last, kes pidid 90 sekundi jooksul seletama ära nii mitu sõna, kui suutsid, kasutades selleks a) vaid oma sõnaseletusoskust, b) sõnaseletusoskust + füüsilist ette antud tegevust (nt kükke või palli keerutamist ümber oma keha), c) pantomiimi või d) joonistamisoskust. Konkreetse võistkonna etteaste ning sõna seletamise viisi loosis arvuti. Võrdselt kõikide võistkondade jaoks valmistas enim raskusi pantomiim ning joonistamise teel sõnade seletamine/ära arvamine.

Võnnu Keskkooli esindav meeskond Miina Maria, Heili, Britteni ja Markus Roccoga tulid võistlusel väga edukalt toime, oskasid kiiresti ümber orienteeruda, ühtse tiimina töötada ning teiste vigadest koheselt õppida. Olen õpilaste üle väga uhke! Võistluse lõpus osalejatele jagatud kommide ning kogemuse võrra rikkamatena võis kodutee alata.

Inga Roos