Uudised

Tervis 08. juuni valdek.rohtma


Hea tervis ei ole omaette eesmärk – hea tervis on vahend, oluline ressurss, et õnnelikult elada.

Nimetatud põhimõtet järgib ka Võnnu Keskkool, kes on samm-sammult liikudes kujunenud Tervist Edendavaks Kooliks. Nõu ja abi erinevate projektide teostamiseks on aastate vältel saadud Lea Saulilt, kes nii endises maavalitsuses kui ka praeguses TOL-is tervisedenduse spetsialistina/nõunikuna toimetab. Liiga mahukas oleks siin loetleda kõiki ettevõtmisi, mis aidanud kaasa tervise hoidmisele, kuid täna oleme meeldivalt üllatunud, saades Tartumaa Omavalitsuste Liidu heaolu valdkonna nõunikult tunnustuseks seinatahvli.

Jätkame kursil, kus liikumine, tervislikkus ja aktiivsus on koolielu läbivad tunnused.

Hea tervis ei ole omaette eesmärk – hea tervis on vahend, oluline ressurss, et õnnelikult elada.

Nimetatud põhimõtet järgib ka Võnnu Keskkool, kes on samm-sammult liikudes kujunenud Tervist Edendavaks Kooliks. Nõu ja abi erinevate projektide teostamiseks on aastate vältel saadud Lea Saulilt, kes nii endises maavalitsuses kui ka praeguses TOL-is tervisedenduse spetsialistina/nõunikuna toimetab. Liiga mahukas oleks siin loetleda kõiki ettevõtmisi, mis aidanud kaasa tervise hoidmisele, kuid täna oleme meeldivalt üllatunud, saades Tartumaa Omavalitsuste Liidu heaolu valdkonna nõunikult tunnustuseks seinatahvli.

Jätkame kursil, kus liikumine, tervislikkus ja aktiivsus on koolielu läbivad tunnused.