Uudised

Töö kiidab tegijat 12. jaanuar valdek.rohtma


Kõrged akadeemilised tulemused on alati väärt esiletoomist. Ja kui mõelda, et hea soorituse tulemusena lisandub boonusena vaba aega ning üks lõpueksamitest on samuti sooritatud, on õppimisse panustatud energia kokkuvõttes väga väärt investeering. 

Sügispoolaastal avanes gümnasistidel, kel läbitud viis kohustuslikku inglise keele kursust, võimalus sooritada Cambridge English elektrooniline eeltest, mille tulemus C1 või sellest kõrgemal tasemel andis võimaluse sooritada C1 Advanced eksami. Koroonaviiruse leviku tõttu jõudsid Võnnu Keskkooli esimesed kiiremad abituriendid eksamini, mille tulemused on nüüdseks laekunud. Tulemuse teada saanud kahe õpilase skoorid on väga kõrged, mis sisuliselt tähendab, et oskused on kõrgkooli erialase inglise keele tasemel! Õnnitleme Oskarit ja Karl-Erikut (kel jäi vaid 1 punkt puudu C2 tasemest) ning täname neid juhendanud õpetajat Karin Muonit. Siinkohal on põhjust meenutada, et need pole esimesed juhendatavad meie koolis, kes taoliste tulemusteni on jõudnud.

Lisainfo eksamitest: https://projektid.edu.ee/display/THO/Cambridge+English+-+C1+Advanced

Samuti on põhjust rääkida eelmisel õppeaastal uuendatud õppekava esimestest viljadest, mis hakkavad küpseks saama. Ühe uuendusena läbib gümnasist õpingute jooksul edukalt vähemalt ühe e-kursuse, soovitavalt ühendatud kõrgkoolide pakutavaga, samas arvestades õpilase enda süvendatud huvi valdkonda. 

Õnnitleme Martinit ja Karl-Erikut Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi kursuse „Tehnoloogia tarbijast loojaks“ ning Annette-Mari ja Mariust Tartu Ülikooli kursuse „Õiguse alused mittejuristile“ eduka läbimise eest. Mõlema kursuse maht on 3 EAPd ehk 78 tundi. Lisaks on Mariusel edukalt läbitud Tartu Ülikooli e-kursus „Rahvusvaheliste suhete alused“ mahus 2 EAPd ehk 52 tundi. Vastavad kursused kantakse ka õpilase gümnaasiumi lõputunnistusele ning on oluliseks portfoolio osaks edasiõppimisel.

Loodan, et need eduelamused innustavad teisigi õpilasi kõrgeid sihte seadma, ületama iseenda ootusi ja üllatuma oma võimetest. Tänan klassijuhatajaid ja aineõpetajaid, kes noori on toetanud täiendavate väljakutsete võtmisel. Südamele panen, et riiklikult kohustuslikud ja kooli valikkursused tahaplaanile ei jääks. 

Tarkust ja tervist!

Valdek Rohtma 

Kõrged akadeemilised tulemused on alati väärt esiletoomist. Ja kui mõelda, et hea soorituse tulemusena lisandub boonusena vaba aega ning üks lõpueksamitest on samuti sooritatud, on õppimisse panustatud energia kokkuvõttes väga väärt investeering. 

Sügispoolaastal avanes gümnasistidel, kel läbitud viis kohustuslikku inglise keele kursust, võimalus sooritada Cambridge English elektrooniline eeltest, mille tulemus C1 või sellest kõrgemal tasemel andis võimaluse sooritada C1 Advanced eksami. Koroonaviiruse leviku tõttu jõudsid Võnnu Keskkooli esimesed kiiremad abituriendid eksamini, mille tulemused on nüüdseks laekunud. Tulemuse teada saanud kahe õpilase skoorid on väga kõrged, mis sisuliselt tähendab, et oskused on kõrgkooli erialase inglise keele tasemel! Õnnitleme Oskarit ja Karl-Erikut (kel jäi vaid 1 punkt puudu C2 tasemest) ning täname neid juhendanud õpetajat Karin Muonit. Siinkohal on põhjust meenutada, et need pole esimesed juhendatavad meie koolis, kes taoliste tulemusteni on jõudnud.

Lisainfo eksamitest: https://projektid.edu.ee/display/THO/Cambridge+English+-+C1+Advanced

Samuti on põhjust rääkida eelmisel õppeaastal uuendatud õppekava esimestest viljadest, mis hakkavad küpseks saama. Ühe uuendusena läbib gümnasist õpingute jooksul edukalt vähemalt ühe e-kursuse, soovitavalt ühendatud kõrgkoolide pakutavaga, samas arvestades õpilase enda süvendatud huvi valdkonda. 

Õnnitleme Martinit ja Karl-Erikut Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi kursuse „Tehnoloogia tarbijast loojaks“ ning Annette-Mari ja Mariust Tartu Ülikooli kursuse „Õiguse alused mittejuristile“ eduka läbimise eest. Mõlema kursuse maht on 3 EAPd ehk 78 tundi. Lisaks on Mariusel edukalt läbitud Tartu Ülikooli e-kursus „Rahvusvaheliste suhete alused“ mahus 2 EAPd ehk 52 tundi. Vastavad kursused kantakse ka õpilase gümnaasiumi lõputunnistusele ning on oluliseks portfoolio osaks edasiõppimisel.

Loodan, et need eduelamused innustavad teisigi õpilasi kõrgeid sihte seadma, ületama iseenda ootusi ja üllatuma oma võimetest. Tänan klassijuhatajaid ja aineõpetajaid, kes noori on toetanud täiendavate väljakutsete võtmisel. Südamele panen, et riiklikult kohustuslikud ja kooli valikkursused tahaplaanile ei jääks. 

Tarkust ja tervist!

Valdek Rohtma