Uudised

Värskete gümnasistide tutvumislaager 11. oktoober valdek.rohtma


Õppeaasta algas Võnnu Keskkooli värsketele gümnasistidele tavatust erinevalt.

Äsja 10. klassi alustanud õpilased käisid kooli poolt korraldatud tutvumislaagris. Laager oli mõeldud sissejuhatuseks sisekaitse kursusele ning uuele klassile omavaheliseks tutvumiseks.

Esimesel päeva alguses olid kõik kinnised ja omaette. Laager algas tutvumismängude ja rühmatöödega. Juba esimeste mängude käigus saime teineteise kohta teada huvitavaid fakte. Esmamulje oli kõigil positiivne ja koostöö hakkas arenema. Õhtul olid meil meeskonnamängud, kus sai päris palju nalja. Päev lõppes grillimise ja mõnusa ajaveetmisega.

Teisel päeval algas hommik koolitustega, kus kohapeal käis Maksu-ja Tolliamet. Tutvustasid meile, kuidas narkokoerad oma tööd teevad. Peale koolitust tegelesime taas koostöö arendamisega ja arutasime erinevatel teemadel. Õhtu poolikul tegelesime Kaitseväe varustuse uurimisega. Kõik koos lõpetasime õhtu eneseanalüüsi ringiga.

Kolmandal päeval oli suur koostöö areng toimunud. Hommik algas hommikuvõimlemisega ja lõppes matkaga. Terve klass osales aktiivselt tegevustes ja suhtles tihedalt üksteisega.

Laagri alguses oli õpilastelt näha, kuidas kõik on uus ja hoiti enda mugavustsoonidesse. Kuid juba teistel päevadel oli näha seda arengut, kus õpilased hakkasid omavahel rääkima ning üksteist usaldama.

(ühis)autorid: Sandra Kroon, Chanette Aviste ja Daniel Elming. Võnnu Keskkooli X. klassi õpilased

 ******

Õppeaasta alguses sai teoks Võnnu Keskkoolis pikalt planeeritud mõte X klassi saabuvate noorte sisseelamise toetamiseks. Nimelt jäid aktus ja klassijuhatajatund sellel korral veidi tahaplaanile, sest mis saaks veelgi parem olla esimesel koolipäeval põnev-ärevate meeleolude tekitamiseks kui aktuse järel algav mitmepäevane sisseelmislaager.

Nii toimuski 1.09 - 3.09.2021 koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Kaitseväe ja Sisekaitseakadeemiaga õpihuvilaager Võnnu Keskkooli värskesse X. klassi astunud noortele.

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas toimunud mitmepäevase laagri eesmärgiks oli eelkõige laagris osalenud noorte omavahelise ühtekuuluvustunde ning ühtse väärtusruumi loomine. Kahe esimese laagripäeva vältel harjutati meeskonnatöö-  ja suhtlemisoskuseid ning õpiti tundma usalduse, koostöö ja alternatiivsete õppemeetodite võlusid. Toimusid erinevad töötoad, vestlusringid ja arutelud, mis toetasid õpilaste proaktiivsust, eneseteadlikkust ning loovust. Laagri viimasel päeval ei jäänud puudu üllatustest - tavatust varajasem äratus aitas kinnistada gümnasistide viisakusreegleid ning lõppematu loodusmatk toetas noorte enesedistsipliini arengut. Ühtekokku kogeti laagris läbiviidud tegevuste toel seega analoogselt koolielule nii tõsisemaid kui ka lustakamaid hetki.

Kindlasti on veel vara öelda, kas kaasahaaravate juhendajate ning eriilmeliste tegevuste toel muutusid aktuselt otse laagrisse astunud gümnasistid üksteist kaasavaks ning aktsepteerivaks meeskonnaks. Küll aga loodi alus klassi hõlmava ühtsustunde tekkimisele, mille jätkamine ning hoidmine on noorte enda kätes. Seega - ühed tuntud lauluread kõlavad küll üsna harjumuspärase sõnumiga ’’A on auto, B on banaan’’ aga toimunud laagrit kokku võttes saab üsna kindlalt öelda, et: ’’A on algus ja B on braavo, X. klass’’!

Autor: Heili Piho-Arna, Võnnu Keskkooli sotsiaalpedagoog-nõustaja 

Õppeaasta algas Võnnu Keskkooli värsketele gümnasistidele tavatust erinevalt.

Äsja 10. klassi alustanud õpilased käisid kooli poolt korraldatud tutvumislaagris. Laager oli mõeldud sissejuhatuseks sisekaitse kursusele ning uuele klassile omavaheliseks tutvumiseks.

Esimesel päeva alguses olid kõik kinnised ja omaette. Laager algas tutvumismängude ja rühmatöödega. Juba esimeste mängude käigus saime teineteise kohta teada huvitavaid fakte. Esmamulje oli kõigil positiivne ja koostöö hakkas arenema. Õhtul olid meil meeskonnamängud, kus sai päris palju nalja. Päev lõppes grillimise ja mõnusa ajaveetmisega.

Teisel päeval algas hommik koolitustega, kus kohapeal käis Maksu-ja Tolliamet. Tutvustasid meile, kuidas narkokoerad oma tööd teevad. Peale koolitust tegelesime taas koostöö arendamisega ja arutasime erinevatel teemadel. Õhtu poolikul tegelesime Kaitseväe varustuse uurimisega. Kõik koos lõpetasime õhtu eneseanalüüsi ringiga.

Kolmandal päeval oli suur koostöö areng toimunud. Hommik algas hommikuvõimlemisega ja lõppes matkaga. Terve klass osales aktiivselt tegevustes ja suhtles tihedalt üksteisega.

Laagri alguses oli õpilastelt näha, kuidas kõik on uus ja hoiti enda mugavustsoonidesse. Kuid juba teistel päevadel oli näha seda arengut, kus õpilased hakkasid omavahel rääkima ning üksteist usaldama.

(ühis)autorid: Sandra Kroon, Chanette Aviste ja Daniel Elming. Võnnu Keskkooli X. klassi õpilased

 ******

Õppeaasta alguses sai teoks Võnnu Keskkoolis pikalt planeeritud mõte X klassi saabuvate noorte sisseelamise toetamiseks. Nimelt jäid aktus ja klassijuhatajatund sellel korral veidi tahaplaanile, sest mis saaks veelgi parem olla esimesel koolipäeval põnev-ärevate meeleolude tekitamiseks kui aktuse järel algav mitmepäevane sisseelmislaager.

Nii toimuski 1.09 - 3.09.2021 koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Kaitseväe ja Sisekaitseakadeemiaga õpihuvilaager Võnnu Keskkooli värskesse X. klassi astunud noortele.

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas toimunud mitmepäevase laagri eesmärgiks oli eelkõige laagris osalenud noorte omavahelise ühtekuuluvustunde ning ühtse väärtusruumi loomine. Kahe esimese laagripäeva vältel harjutati meeskonnatöö-  ja suhtlemisoskuseid ning õpiti tundma usalduse, koostöö ja alternatiivsete õppemeetodite võlusid. Toimusid erinevad töötoad, vestlusringid ja arutelud, mis toetasid õpilaste proaktiivsust, eneseteadlikkust ning loovust. Laagri viimasel päeval ei jäänud puudu üllatustest - tavatust varajasem äratus aitas kinnistada gümnasistide viisakusreegleid ning lõppematu loodusmatk toetas noorte enesedistsipliini arengut. Ühtekokku kogeti laagris läbiviidud tegevuste toel seega analoogselt koolielule nii tõsisemaid kui ka lustakamaid hetki.

Kindlasti on veel vara öelda, kas kaasahaaravate juhendajate ning eriilmeliste tegevuste toel muutusid aktuselt otse laagrisse astunud gümnasistid üksteist kaasavaks ning aktsepteerivaks meeskonnaks. Küll aga loodi alus klassi hõlmava ühtsustunde tekkimisele, mille jätkamine ning hoidmine on noorte enda kätes. Seega - ühed tuntud lauluread kõlavad küll üsna harjumuspärase sõnumiga ’’A on auto, B on banaan’’ aga toimunud laagrit kokku võttes saab üsna kindlalt öelda, et: ’’A on algus ja B on braavo, X. klass’’!

Autor: Heili Piho-Arna, Võnnu Keskkooli sotsiaalpedagoog-nõustaja