Uudised

Vastu töisele reedele 15. oktoober valdek.rohtma


Reede, 16. oktoober on tavapärasest koolipäevast erinev: õpilastest saavad e-kooli vahendusel kaugõppijad. Õpetajad planeerivad töid ja tegemisi nii, et on võimalik kasutada erinevaid e-keskkondi ja muid digivahendeid. Kuna oleme jätkuvalt olukorras, mil niisugusel viisil õppimine võib olla ainuvõimalik, on hea kontrollida õpilaste valmisolekut. Loodetavasti selguvad kitsaskohad, ja miks mitte ka positiivsed aspektid, ning saadud info kaardistamisel oleme valmis edukalt korraldama tööd erinevates olukordades.

Võnnu Keskkooli juhtkond

Reede, 16. oktoober on tavapärasest koolipäevast erinev: õpilastest saavad e-kooli vahendusel kaugõppijad. Õpetajad planeerivad töid ja tegemisi nii, et on võimalik kasutada erinevaid e-keskkondi ja muid digivahendeid. Kuna oleme jätkuvalt olukorras, mil niisugusel viisil õppimine võib olla ainuvõimalik, on hea kontrollida õpilaste valmisolekut. Loodetavasti selguvad kitsaskohad, ja miks mitte ka positiivsed aspektid, ning saadud info kaardistamisel oleme valmis edukalt korraldama tööd erinevates olukordades.

Võnnu Keskkooli juhtkond