Meie lood

Võnnu Keskkool kui väärtuspõhine kool 14. oktoober valdek.rohtma


Tänasel Tartu Ülikooli eetikekeskuse konverentsil "Harjutades kujuneb iseloom” tunnustati tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ raames tublimaid haridusasutusi. 

Võnnu Keskkool sai tiitli „Hea kooli teerajaja“. Meid tunnustati väärtuspõhise koolikeskkonna kaardistamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ja kogukondliku koostöö eest. See on suur au ja kõrge tunnustus. 

Otsus osaleda programmis sündis soovist saada 2019. aasta sisehindamisele väline tagasiside. Oleme süsteemselt ja süvitsi soovinud võtta kooli arengust stoppkaadri - millisel teel Võnnu Keskkool kui õppiv organisatsioon on, mida väärtustame ja kuidas see igapäevaelus kajastub. 

Hea Kooli analüüs keskendus osale 2019. aasta sisehindamisest, võttes arvesse kehtivaid alusdokumente ning hõlmas endas viimase pooleteise aasta muudatusi. Me soovime jõuda läbi analüüsi ise järeldusteni, paludes appi välist pilku oma tegemistele, tuginedes valitud väärtustele ning sellele, millised me soovime olla, millised oleme ning kas oleme valitud kursil.

Oleme aktiivse muutumise ajajärgus kooli arendusprotsessis. Asume looma uut arengukava, kavatseme viia katselised õppekorralduslikud ja õppekavavälised muudatused kooli õppekavva, laiendame huvitegevuse ja -õppe võimalusi koostöös valla ning maakonna organisatsioonidega. Sisustame päriselt loosunglikku mõtet - Võnnust maailma ja maailmast Võndu.

Täname väga Tartu Ülikooli eetikakeskust ja eksperte. Seekordne tunnustus on rohkemgi veel ka kohustus ja võtame seda kooli arendamisel tõsiselt. Koolijuhina on täna minu jaoks justkui jõululaupäev ja kingikotist võetud pakil säras kuldselt 'Võnnu Keskkool’. 
 
Tänan kogu koolikogukonda panuse eest, see tunnustus on meile kõikidele!
 
Valdek Rohtma, 
09.12.2019

Tänasel Tartu Ülikooli eetikekeskuse konverentsil "Harjutades kujuneb iseloom” tunnustati tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ raames tublimaid haridusasutusi. 

Võnnu Keskkool sai tiitli „Hea kooli teerajaja“. Meid tunnustati väärtuspõhise koolikeskkonna kaardistamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ja kogukondliku koostöö eest. See on suur au ja kõrge tunnustus. 

Otsus osaleda programmis sündis soovist saada 2019. aasta sisehindamisele väline tagasiside. Oleme süsteemselt ja süvitsi soovinud võtta kooli arengust stoppkaadri - millisel teel Võnnu Keskkool kui õppiv organisatsioon on, mida väärtustame ja kuidas see igapäevaelus kajastub. 

Hea Kooli analüüs keskendus osale 2019. aasta sisehindamisest, võttes arvesse kehtivaid alusdokumente ning hõlmas endas viimase pooleteise aasta muudatusi. Me soovime jõuda läbi analüüsi ise järeldusteni, paludes appi välist pilku oma tegemistele, tuginedes valitud väärtustele ning sellele, millised me soovime olla, millised oleme ning kas oleme valitud kursil.

Oleme aktiivse muutumise ajajärgus kooli arendusprotsessis. Asume looma uut arengukava, kavatseme viia katselised õppekorralduslikud ja õppekavavälised muudatused kooli õppekavva, laiendame huvitegevuse ja -õppe võimalusi koostöös valla ning maakonna organisatsioonidega. Sisustame päriselt loosunglikku mõtet - Võnnust maailma ja maailmast Võndu.

Täname väga Tartu Ülikooli eetikakeskust ja eksperte. Seekordne tunnustus on rohkemgi veel ka kohustus ja võtame seda kooli arendamisel tõsiselt. Koolijuhina on täna minu jaoks justkui jõululaupäev ja kingikotist võetud pakil säras kuldselt 'Võnnu Keskkool’. 
 
Tänan kogu koolikogukonda panuse eest, see tunnustus on meile kõikidele!
 
Valdek Rohtma, 
09.12.2019