Uudised

Vunki juurde! 15. veebruar tiit.raik


Aeg-ajalt annab  TÜ Liikumislabor märku, et on aeg kokku saada, tehtu üle vaadata, kogemusi vahetada ja meelde tuletada, milleks me olemas oleme.

Seekordne Vunkseminar toimus veebikeskkonnas, ja nii nagu tavaks, tutvustasid mõned koolid oma tegemisi. Pikemalt said sõna Jüri G, Rakvere G ja Paide Hammerbecki Põhikool. Lisaks tegime rühmatööd, mille kokkuvõttega saate tutvuda allpool.

Teemasid mõttetalguteks oli ja on erinevaid: kuidas toimetada distantsõppe tingimustes, kuidas mõelda õpetajate ja personali tervisele, kooli liikumiskava uuendamisele jne. Päris uus teema on liikumisõpetus, kus kehaline kasvatus kujundatakse ümber liikumisõpetuseks. Lähemal ajal toimuvad  seminarid LKKide kehalise kasvatuse õpetajatele, kus arutletakse ainekavade muutmise üle. Nendel koolidel on võimalus olla piloteerijateks uuenduste elluviimisel. Jätkub veebiseminaride sari klassi-ja aineõpetajatele, kus peamiseks arutlusobjektiks on õuesõpe. Kevad pole kaugel ja õpitut saame praktiliselt üsna varsti kasutada.

Me pole algajad ja oleme liikumisest alati rõõmu tundnud, aga uuele oleme avatud.

 

Arutelude tulemused soovitused koolidelt

 

Aeg-ajalt annab  TÜ Liikumislabor märku, et on aeg kokku saada, tehtu üle vaadata, kogemusi vahetada ja meelde tuletada, milleks me olemas oleme.

Seekordne Vunkseminar toimus veebikeskkonnas, ja nii nagu tavaks, tutvustasid mõned koolid oma tegemisi. Pikemalt said sõna Jüri G, Rakvere G ja Paide Hammerbecki Põhikool. Lisaks tegime rühmatööd, mille kokkuvõttega saate tutvuda allpool.

Teemasid mõttetalguteks oli ja on erinevaid: kuidas toimetada distantsõppe tingimustes, kuidas mõelda õpetajate ja personali tervisele, kooli liikumiskava uuendamisele jne. Päris uus teema on liikumisõpetus, kus kehaline kasvatus kujundatakse ümber liikumisõpetuseks. Lähemal ajal toimuvad  seminarid LKKide kehalise kasvatuse õpetajatele, kus arutletakse ainekavade muutmise üle. Nendel koolidel on võimalus olla piloteerijateks uuenduste elluviimisel. Jätkub veebiseminaride sari klassi-ja aineõpetajatele, kus peamiseks arutlusobjektiks on õuesõpe. Kevad pole kaugel ja õpitut saame praktiliselt üsna varsti kasutada.

Me pole algajad ja oleme liikumisest alati rõõmu tundnud, aga uuele oleme avatud.

 

Arutelude tulemused soovitused koolidelt