Võnnu Keskkool on distantsõppel, koolimaja on suletud!


Teadeanne!

Võnnu Keskkool läheb tänase päeva jooksul üle distantsõppele. Kool on suletud kuni 01.04.2020. Õppe korralduslik info antakse õpetajate poolt edasi eKooli kaudu. Info muudatustest anname teada kooli infokanalite kaudu!

Kinnitan üle, et viimasel kuul reisil olnud kolleegide tervislik seisund on vaatluse all ja nii analüüsid kui sümptomid koroonaviirust ei näita.

Palun säilitada rahumeelsus, toimida nutikalt ja püsida terved!

Väljavõte Kastre Vallavalitsuse koosoleku protokollist:

Muudatused seoses eriolukorraga riigis. Tänasel erakorralisel istungil tegi Kastre Vallavalitsus PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 2:

1) SULGEDA alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 kõik Kastre valla KOOLID, LASTEAIAD, NOORTEKESKUSED, PÄEVAKESKUSED, RAAMATUKOGUD ja POSTIPUNKTID;
2) perioodi eest, mil Kastre valla lasteaiad on suletud, saavad lapse vanemad, lapse eestkostjad või lapse hooldajad põhjendatud vajadusel taotleda neile mujal osutatud lapsehoiuteenuse hüvitamist. Hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt. Hüvitatakse lapsevanema kohatasu osas, mis ületab Kastre valla lasteaedade kohatasu maksumust.
3) alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 vallavalitsuse ametiasutuses KLIENDITEENINDUST EI TOIMU. Kodanike teenindamine toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal esitatavad avaldused on võimalik jätta vallavalitsuse postkasti;
4) SULGEDA SA Hooldekodu Härmalõng KÜLASTAJATELE;

Palume mõistvat suhtumist ning hoidke oma tervist!
Kastre Vallavalitsus

 

Tervist ennekõike!

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkool
Direktor
+372 524 7166
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
http://www.vonnu.edu.ee/
https://www.facebook.com/vonnukeskkool/

 

Teadeanne!

Võnnu Keskkool läheb tänase päeva jooksul üle distantsõppele. Kool on suletud kuni 01.04.2020. Õppe korralduslik info antakse õpetajate poolt edasi eKooli kaudu. Info muudatustest anname teada kooli infokanalite kaudu!

Kinnitan üle, et viimasel kuul reisil olnud kolleegide tervislik seisund on vaatluse all ja nii analüüsid kui sümptomid koroonaviirust ei näita.

Palun säilitada rahumeelsus, toimida nutikalt ja püsida terved!

Väljavõte Kastre Vallavalitsuse koosoleku protokollist:

Muudatused seoses eriolukorraga riigis. Tänasel erakorralisel istungil tegi Kastre Vallavalitsus PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 2:

1) SULGEDA alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 kõik Kastre valla KOOLID, LASTEAIAD, NOORTEKESKUSED, PÄEVAKESKUSED, RAAMATUKOGUD ja POSTIPUNKTID;
2) perioodi eest, mil Kastre valla lasteaiad on suletud, saavad lapse vanemad, lapse eestkostjad või lapse hooldajad põhjendatud vajadusel taotleda neile mujal osutatud lapsehoiuteenuse hüvitamist. Hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt. Hüvitatakse lapsevanema kohatasu osas, mis ületab Kastre valla lasteaedade kohatasu maksumust.
3) alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 vallavalitsuse ametiasutuses KLIENDITEENINDUST EI TOIMU. Kodanike teenindamine toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal esitatavad avaldused on võimalik jätta vallavalitsuse postkasti;
4) SULGEDA SA Hooldekodu Härmalõng KÜLASTAJATELE;

Palume mõistvat suhtumist ning hoidke oma tervist!
Kastre Vallavalitsus

 

Tervist ennekõike!

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkool
Direktor
+372 524 7166
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
http://www.vonnu.edu.ee/
https://www.facebook.com/vonnukeskkool/