News

Maailmahariduslik nädal Võnnu Keskkoolis (07.-14.aprill) 04. April valdek.rohtma


Sel õppeaastal osaleb Võnnu Keskkool projektis: Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus.

Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud. 

Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse. Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus — Peipsi Koostöö Keskus 

Projekti keskseks tegevuseks on maailmahariduslike teavitusürituste läbiviimine, viimasega seoses toimub Võnnu Keskkoolis vahemikus 07.04-14.04.22 Maailmaharidusnädal, teemal “Kestliku arengu eesmärgid ehk KAE”.

Mis on KAE? Kestliku arengu mõiste kõlab tuttavalt paljudele, kuid selle sisu jääb tihti arusaamatuks või tühjaks. Lühidalt öeldes on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel. 2015. aasta septembris lepiti globaalselt kokku kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals) järgmiseks 15 aastaks. ÜRO liikmesriikidelt, ka Eestilt, oodatakse poliitika kujundamisel nendest eesmärkidest lähtumist – oluline on, et kõik, mida me teeme, ei teeks maakerale ega siin elavatele inimestele veel rohkem kahju. Kestliku Arengu Eesmärgid « Terveilm

Kestliku arengu teemasid on kokku 17 ja kõik teemad kahjuks ühte nädalasse ei mahu. Sel korral on I ja II kooliastme fookuses teemad: kvaliteetne haridus ja laste õigused. III kooliaste tegeleb punktidega: ookeanid ja mereressursid ning kliimamuutuste vastaste meetmetega. Keskkoolis on fookusesse võetud sooline võrdõiguslikkus ja võrdsus üldiselt. 

Ülekooliline teema on: säästev tootmine ja tarbimine - sellega seoses toimub 14.04 Võnnu keskkoolis heategevuslik laat, kuid veidi uut moodi. 

Nimelt: kui kodudes on aastateks riiulitele jäänud: raamatud, lauamängud jms. või kappi seisma korralikud rõivad - siis on see hea võimalus saata need uuele ringile. Kas pakkudes esemed välja vahetamiseks või müügiks. 

Loomulikult on oodatud müügiks/vahetuseks kõiksugune looming, alustades küpsetistest lõpetades käsitööga. 

Kuna sel korral on tegemist heategevusliku laadaga, siis peaks kaupleja arvestama sellega, et on valmis oma müügitulust 20% annetama heategevuseks. Organisatsioon, kellele raha läheks oleks MTÜ Mondo, mis on suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev Eesti organisatsioon. MTÜ Mondo 

Maailmanädala raames ootab õpilasi ees näiteks: teemakohased rühmatööd ja arutelud, Liisa-Ly Pakosta loeng/seminar, Eesti muusika ja teatriakadeemiast töötuba, mitmed dokumentaalid + arutelud, laat ja kõigele lisaks valmistatakse lõunasöögiks erinevate riikide rahvusroogasid. 

Maailmanädala raames ei muutu õpilaste tundide alguse ega lõpu ajad, ringide tegevus jätkub. 

Projekti koordinaatorid koolis: Valdek Rohtma ja Liisi Loime

 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 unnamed 15 16 17 0

Sel õppeaastal osaleb Võnnu Keskkool projektis: Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus.

Projekti eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud. 

Projektiga soovitakse suunata Peipsimaa kogukondi senisest enam pöörama tähelepanu targale tarbijakäitumisele ja vabatahtlikuna panustamisega maalimahariduslikesse tegevustesse. Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus — Peipsi Koostöö Keskus 

Projekti keskseks tegevuseks on maailmahariduslike teavitusürituste läbiviimine, viimasega seoses toimub Võnnu Keskkoolis vahemikus 07.04-14.04.22 Maailmaharidusnädal, teemal “Kestliku arengu eesmärgid ehk KAE”.

Mis on KAE? Kestliku arengu mõiste kõlab tuttavalt paljudele, kuid selle sisu jääb tihti arusaamatuks või tühjaks. Lühidalt öeldes on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel. 2015. aasta septembris lepiti globaalselt kokku kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals) järgmiseks 15 aastaks. ÜRO liikmesriikidelt, ka Eestilt, oodatakse poliitika kujundamisel nendest eesmärkidest lähtumist – oluline on, et kõik, mida me teeme, ei teeks maakerale ega siin elavatele inimestele veel rohkem kahju. Kestliku Arengu Eesmärgid « Terveilm

Kestliku arengu teemasid on kokku 17 ja kõik teemad kahjuks ühte nädalasse ei mahu. Sel korral on I ja II kooliastme fookuses teemad: kvaliteetne haridus ja laste õigused. III kooliaste tegeleb punktidega: ookeanid ja mereressursid ning kliimamuutuste vastaste meetmetega. Keskkoolis on fookusesse võetud sooline võrdõiguslikkus ja võrdsus üldiselt. 

Ülekooliline teema on: säästev tootmine ja tarbimine - sellega seoses toimub 14.04 Võnnu keskkoolis heategevuslik laat, kuid veidi uut moodi. 

Nimelt: kui kodudes on aastateks riiulitele jäänud: raamatud, lauamängud jms. või kappi seisma korralikud rõivad - siis on see hea võimalus saata need uuele ringile. Kas pakkudes esemed välja vahetamiseks või müügiks. 

Loomulikult on oodatud müügiks/vahetuseks kõiksugune looming, alustades küpsetistest lõpetades käsitööga. 

Kuna sel korral on tegemist heategevusliku laadaga, siis peaks kaupleja arvestama sellega, et on valmis oma müügitulust 20% annetama heategevuseks. Organisatsioon, kellele raha läheks oleks MTÜ Mondo, mis on suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev Eesti organisatsioon. MTÜ Mondo 

Maailmanädala raames ootab õpilasi ees näiteks: teemakohased rühmatööd ja arutelud, Liisa-Ly Pakosta loeng/seminar, Eesti muusika ja teatriakadeemiast töötuba, mitmed dokumentaalid + arutelud, laat ja kõigele lisaks valmistatakse lõunasöögiks erinevate riikide rahvusroogasid. 

Maailmanädala raames ei muutu õpilaste tundide alguse ega lõpu ajad, ringide tegevus jätkub. 

Projekti koordinaatorid koolis: Valdek Rohtma ja Liisi Loime

 2 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 unnamed 15 16 17 0