Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Tasemetööd 2019/2020

1. klass
- aastatöö, 27. mai 2020

2. klass
- aastatöö, 26. mai 2020        

3. klass
- eesti keel, 12. mai 2020
- matemaatika, 21. mai 2020

4. klass
- matemaatika, 14. mai 2020
- eesti keel, 20. mai 2020

5. klass
- matemaatika, 14. mai 2020
- eesti keel, 20. mai 2020

6. klass
- eesti keel, 13. mai 2020
- matemaatika, 19. mai 2020

7. klass
- eesti keel, 27. mai 2020


8. klass
- matemaatika, 19. mai 2020
- eesti keel, 26. mai 2020

10. klass
- turundus, 26. mai 2020

11. klass
- programmeerimine, 29. mai 2020

ÜLEMINEKUEKSAM

Võnnu KK õppekava p VII „Üleminekueksamite nõuded“ sätestab:

  • VIII, X ja XI klassi õpilased sooritavad üleminekueksami ühes Võnnu KK poolt valitud õppeaines;
  • üleminekueksami hinne fikseeritakse eraldi hindena ning kantakse tunnistusele või õpinguraamatusse;
  • trimestri hinded pannakse välja enne üleminekueksamit.


8. klass - 4. juuni 2020
Loodusainete valdkond
õp. T. Kannik, õp I. Kivimägi

10. klass - 8. juuni 2020
Matemaatika  lai/kitsas
õp. T. Tamm-Vask, õp. A. Kontro

11. klass - 8. juuni 2020
Matemaatika  lai/kitsas
õp. T. Tamm-Vask, õp. A. Kontro
 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise

või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Riigieksamite vormid ja ajad  

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;

2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;

3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Riiklikud tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

1) 3. klass: eesti keel (kirjalik, paberil) – 12. mai 2020. a;

2) 4. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 1.–2. oktoober 2019. a;

3) 6. klass: eesti keel (kirjalik, elektrooniliselt) – 13. mai 2020. a;

4) 7. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 24.–25. september 2019. a.

 

Tasemetööd 2019/2020

1. klass
- aastatöö, 27. mai 2020

2. klass
- aastatöö, 26. mai 2020        

3. klass
- eesti keel, 12. mai 2020
- matemaatika, 21. mai 2020

4. klass
- matemaatika, 14. mai 2020
- eesti keel, 20. mai 2020

5. klass
- matemaatika, 14. mai 2020
- eesti keel, 20. mai 2020

6. klass
- eesti keel, 13. mai 2020
- matemaatika, 19. mai 2020

7. klass
- eesti keel, 27. mai 2020


8. klass
- matemaatika, 19. mai 2020
- eesti keel, 26. mai 2020

10. klass
- turundus, 26. mai 2020

11. klass
- programmeerimine, 29. mai 2020

ÜLEMINEKUEKSAM

Võnnu KK õppekava p VII „Üleminekueksamite nõuded“ sätestab:

  • VIII, X ja XI klassi õpilased sooritavad üleminekueksami ühes Võnnu KK poolt valitud õppeaines;
  • üleminekueksami hinne fikseeritakse eraldi hindena ning kantakse tunnistusele või õpinguraamatusse;
  • trimestri hinded pannakse välja enne üleminekueksamit.


8. klass - 4. juuni 2020
Loodusainete valdkond
õp. T. Kannik, õp I. Kivimägi

10. klass - 8. juuni 2020
Matemaatika  lai/kitsas
õp. T. Tamm-Vask, õp. A. Kontro

11. klass - 8. juuni 2020
Matemaatika  lai/kitsas
õp. T. Tamm-Vask, õp. A. Kontro
 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise

või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Riigieksamite vormid ja ajad  

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;

2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;

3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Riiklikud tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

1) 3. klass: eesti keel (kirjalik, paberil) – 12. mai 2020. a;

2) 4. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 1.–2. oktoober 2019. a;

3) 6. klass: eesti keel (kirjalik, elektrooniliselt) – 13. mai 2020. a;

4) 7. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 24.–25. september 2019. a.