Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

  

1)  eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;  

 

2)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;

 

3)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;

 

4)  matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1)  eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

 

2)  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

 

3)  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

 

4)  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;

 

5)  valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1)  matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

 

2)  eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;

  

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1)  matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

 

2)  eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;

 

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

 

4)  inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

 

5)  inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

  

III kooliastme loodusainete katseline tasemetöö (10. klass ning kutseõppeasutuste I kursus) 21.-24. september 2021.a.

   

laceholderText> ET X-NONE X-NONE

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

  

1)  eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;  

 

2)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;

 

3)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;

 

4)  matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1)  eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

 

2)  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

 

3)  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

 

4)  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;

 

5)  valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1)  matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

 

2)  eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;

  

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 

1)  matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

 

2)  eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;

 

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

 

4)  inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

 

5)  inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

  

III kooliastme loodusainete katseline tasemetöö (10. klass ning kutseõppeasutuste I kursus) 21.-24. september 2021.a.