Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1)  eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;  

2)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;

3)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;

4)  matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;

2)  matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

3)  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

4)  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  matemaatika (kirjalik) – 19. september 2022. a;

2)  eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 10. -13. oktoober 2022. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  matemaatika (kirjalik) – 19. september 2022. a;

2)  eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 10. -13. oktoober 2022. a;

  

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;

2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a.

 

laceholderText> ET X-NONE X-NONE

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1)  eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;  

2)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;

3)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;

4)  matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;

2)  matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

3)  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

4)  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  matemaatika (kirjalik) – 19. september 2022. a;

2)  eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 10. -13. oktoober 2022. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  matemaatika (kirjalik) – 19. september 2022. a;

2)  eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3)  loodusõpetus (kirjalik) – 10. -13. oktoober 2022. a;

  

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;

2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a.