Meie koolist

Tunnustused ja tagasivaated


Uuringud ja analüüsid:

Innove 2019 rahulolu-uuringu kokkuvõte

Tartu Ülikooli väärtuskasvatuse programmi "Hea kool" eneseanalüüs

TÜ eetikakeskuse Hea Kooli tunnustusprogramm: Hea kooli edendaja 2022 tunnustus mentorsüsteemi analüüsimise ja mentorite rolli mõtestamise eest.

 

 

Uuringud ja analüüsid:

Innove 2019 rahulolu-uuringu kokkuvõte

Tartu Ülikooli väärtuskasvatuse programmi "Hea kool" eneseanalüüs

TÜ eetikakeskuse Hea Kooli tunnustusprogramm: Hea kooli edendaja 2022 tunnustus mentorsüsteemi analüüsimise ja mentorite rolli mõtestamise eest.