Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord gümnaasiumiastmesse


Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimuliku ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama! Sisseastumistestid on 2021/2021 õppeaastaks läbi, kuid tõsise huvi korral tasub alati ühendust võtta!

Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontakttelefoni number;
 • meiliaadress;
 • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele on lisandunud kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt

 • programmeerimiskursus
 • finantskirjaoskus
 • graafilise disaini kursus
 • turundus
 • meditsiini alused
 • õiguse alused

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd eeskätt TalTech Tartu Kolledži, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris).

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida kursusi erinevatest valdkondadest, sealhulgas Eesti kõrgkoolide poolt pakutavad e-kursused. Õpime koos õpilastega olema teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed erinevate  kursustena.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus CAE tasemeeksami ettevalmistumiseks ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam.

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkooli direktor

Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimuliku ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama! Sisseastumistestid on 2021/2021 õppeaastaks läbi, kuid tõsise huvi korral tasub alati ühendust võtta!

Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontakttelefoni number;
 • meiliaadress;
 • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele on lisandunud kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt

 • programmeerimiskursus
 • finantskirjaoskus
 • graafilise disaini kursus
 • turundus
 • meditsiini alused
 • õiguse alused

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd eeskätt TalTech Tartu Kolledži, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris).

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida kursusi erinevatest valdkondadest, sealhulgas Eesti kõrgkoolide poolt pakutavad e-kursused. Õpime koos õpilastega olema teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed erinevate  kursustena.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus CAE tasemeeksami ettevalmistumiseks ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam.

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkooli direktor