Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord gümnaasiumiastmesse


Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimuliku ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Oleme liitunud Haridus- ja Noorteameti koordineeritava e-sisseastumisega. E-testid sooritatakse 16.04.2021 kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ning need koosnevad matemaatika, eesti keele ja loodusvaldkonna ainetestidest. E-testi saab sooritada kodus, erandjuhul ka koolimajas. Iga ainetesti jaoks on aega 1 tund (60 minutit). Ainetestide sooritamise pausid kestavad 15 minutit ja e-sisseastumistest lõpeb 13:00. Vajalik on internetiühendusega arvuti olemasolu. Mobiiltelefon ja tahvelarvuti testi sooritamiseks ei sobi. Testi sooritaja verifitseerimine ehk isikusamasuse tuvastamine on kohustuslik, kui test sooritatakse kodus.

Registreeru kuni 31.03.2021 e-testidele. Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • kontakttelefoni number;
 • meiliaadress;
 • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Harjutustesti saab lahendada 7.-14. aprillini EISis https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised.

Harjutustesti saab läbi lahendada üks kord.

Tulemused selguvad 23.04, mille järel viime vajadusel testide edukalt sooritanud õpilastega läbi motivatsioonivestluse.

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele on lisandunud kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt

 • programmeerimiskursus
 • finantskirjaoskus
 • graafilise disaini kursus
 • turundus
 • meditsiini alused
 • õiguse alused

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd eeskätt TalTech Tartu Kolledži, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris).

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida kursusi erinevatest valdkondadest, sealhulgas Eesti kõrgkoolide poolt pakutavad e-kursused. Õpime koos õpilastega olema teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed erinevate  kursustena.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus CAE tasemeeksami ettevalmistumiseks ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam.

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkooli direktor

Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimuliku ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Oleme liitunud Haridus- ja Noorteameti koordineeritava e-sisseastumisega. E-testid sooritatakse 16.04.2021 kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ning need koosnevad matemaatika, eesti keele ja loodusvaldkonna ainetestidest. E-testi saab sooritada kodus, erandjuhul ka koolimajas. Iga ainetesti jaoks on aega 1 tund (60 minutit). Ainetestide sooritamise pausid kestavad 15 minutit ja e-sisseastumistest lõpeb 13:00. Vajalik on internetiühendusega arvuti olemasolu. Mobiiltelefon ja tahvelarvuti testi sooritamiseks ei sobi. Testi sooritaja verifitseerimine ehk isikusamasuse tuvastamine on kohustuslik, kui test sooritatakse kodus.

Registreeru kuni 31.03.2021 e-testidele. Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • kontakttelefoni number;
 • meiliaadress;
 • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Harjutustesti saab lahendada 7.-14. aprillini EISis https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised.

Harjutustesti saab läbi lahendada üks kord.

Tulemused selguvad 23.04, mille järel viime vajadusel testide edukalt sooritanud õpilastega läbi motivatsioonivestluse.

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele on lisandunud kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt

 • programmeerimiskursus
 • finantskirjaoskus
 • graafilise disaini kursus
 • turundus
 • meditsiini alused
 • õiguse alused

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd eeskätt TalTech Tartu Kolledži, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris).

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida kursusi erinevatest valdkondadest, sealhulgas Eesti kõrgkoolide poolt pakutavad e-kursused. Õpime koos õpilastega olema teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed erinevate  kursustena.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus CAE tasemeeksami ettevalmistumiseks ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam.

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

Valdek Rohtma

Võnnu Keskkooli direktor